×

با سلام و خسته نباشید: ۱- آیا بانک مجاز است بعد از اعلام کتبی خودِ ب

با سلام و خسته نباشید: ۱- آیا بانک مجاز است بعد از اعلام کتبی خودِ بانک مبنی بر خروج از ضمانت فرد و جایگزینی فرد دیگری در پرونده تسهیلات بانکی( بانک حکمت ایرانیان) بعد از گذشت ۲ ماه نامه را کان لم یکن اعلام کرده و مجددا فرد قبلی را بدون اطلاع وارد ضمانت همان پرونده کند؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ ۲- برای مسدود کردن حقوق ضامن در پرونده تسهیلات بانکی به حکم قضایی نیاز است؟ ۳-آیا بانک مجاز است کل حقوق و مزایای فرد ضامن را به مدت چندین ماه متوالی برداشت کند و حقوق ضامن صفر شود؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ ۴- آیا بانک میتواند بعد از اعلام جعلی بودن برگه کسر از اقساط ضامن تسهیلات بانکی توسط قاضی و دستور بر امحاء این برگه در پرونده ضامن، اقساط معوق وام گیرنده را در فیش حقوقی ضامن کارمند درج و از آن کسر کند؟ اگر غیرقانونی است، جرم محسوب میشود یا تخلف؟ با تشکر فراوان

با-سلام-و-خسته-نباشید:
۱--آیا-بانک-مجاز-است-بعد-از-اعلام-کتبی--خودِ-بانک-
مبنی-بر-خروج-از-ضمانت-فرد-و-جایگزینی-فرد-دیگری-در-پرونده-تسهیلات-بانکی(-بانک-حکمت-ایرانیان)-بعد-از-گذشت-۲-ماه-نامه-را-کان-لم-یکن-اعلام-کرده-و-مجددا-فرد-قبلی-را-بدون-اطلاع-وارد-ضمانت-همان-پرونده-کند؟-اگر-غیرقانونی-است،-جرم-محسوب-میشود-یا-تخلف؟
۲--برای-مسدود-کردن-حقوق-ضامن-در-پرونده-تسهیلات-بانکی-به-حکم-قضایی-نیاز-است؟
۳-آیا-بانک-مجاز-است-کل-حقوق-و-مزایای-فرد-ضامن-را-به-مدت-چندین-ماه-متوالی-برداشت-کند-و-حقوق-ضامن-صفر-شود؟-اگر-غیرقانونی-است،-جرم-محسوب-میشود-یا-تخلف؟
۴--آیا-بانک-میتواند-بعد-از-اعلام-جعلی-بودن-برگه-کسر-از-اقساط-ضامن-تسهیلات-بانکی-توسط-قاضی-و-دستور-بر-امحاء-این-برگه-در-پرونده-ضامن،-اقساط-معوق-وام-گیرنده-را-در-فیش-حقوقی-ضامن-کارمند-درج-و-از-آن-کسر-کند؟-اگر-غیرقانونی-است،-جرم-محسوب-میشود-یا-تخلف؟
با-تشکر-فراوان
با سلام سوال اول- بعد از اعمال جانشینی ضامن ؛ فرد قبلی از قید ضمانت خارج و مسئولیتی در قبال وام ندارد. چون در زمان اعمال ضمانت قرارداد منعقد و رضایت فرد ذکر می شود و اصولاً جابجایی بدون توافق وام گیرنده و ضامن جدید و قبلی انجام نمی شود. پس اگر جابجایی انجام شد بانک نمی تواند بدون عقد قرارداد جدید فردی را در ردیف ضامنین قرار دهد . در این صورت تخلف صورت گرفته و کسی که متضرر شده می تواند تقاضای ابطال ضمانت نامه را بنماید. سوال دوم- بانکها به استناد قرارداد داخلی که در حکم اسناد لازم الاجرا هستند و سند رهنی می توانند درخواست تامین و توقیف خواسته را از اموال ضامن و وام گیرنده بنمایند. و با صدور حکم دادگاه اموال توقیف می شوند لذا بدون دستور قضایی این امر امکان ندارد.سوال۳- براساس قانون اجرای احکام مدنی ماده ۹۶ و قانون و مقررات استخدامی بیش از یک چهارم حقوق فرد متأهل و یک سوم فرد مجرد قابل توقیف نیست سوال۴- برداشت از حقوق بعد از جعلیت برگ کسر حقوق خلاف و حقوق های کسر شده قبلی هم باید عودت شود. و در صورت عدم پرداخت می توان مطالبه نمود و کسر بعد از جعل هم می تواند تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و جرم است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.