×

سلام وقت بخیر من در آزمون استخدامی شهرداری که توسط استانداری برگزار ش

سلام وقت بخیر من در آزمون استخدامی شهرداری که توسط استانداری برگزار شد شرکت نمودم پس ازقبولی در آزمون و طی مراحل مصاحبه، گزینش ، انجام آزمایشات عدم سوءپیشینه و تعهد محضری در استانداری به شهرداری معرفی گردیدم اما شهرداری با استناد به نامه ی عدم نیاز به نیرو که برای استانداری ارسال نموده بود از عقد قرارداد با اینجانب خودداری نمود. پس از شکایت در دیوان عدالت اداری از استانداری و شهرداری، در رای بدوی دیوان عدالت اداری استانداری محکوم به معرفی اینجانب به شهرداری دیگر گردید و نسبت به شهرداری مورد شکایت رای به رد شکایت داد. با مراجعه به استانداری ، واحد حقوقی به من گفتن نسبت به رای شهرداری تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری داشته باشم . حالا قاضی پرونده تجدید نظر به من گفته که طبق مستندات پرونده شکایت تجدیدنطر از شهرداری رد می شه و به ضرر من هستش و بهتره تجدیدنظر نسبت به رای شهرداری رو پس بگیرم تا پرونده به شعبه ی بدوی برگرده و من بتونم نسبت به رای استانداری اجراییه بگیرم. سوال من این هست که با توجه به اینکه از ابلاغ اولیه ی رای بدوی من 1 سال و 3 ماه گذشته و من درخواست استرداد دعوای تحدید نظر کنم با ارجاع پرونده به شعبه ی بدوی می تونم روی رای بدوی اجرای حکم بگیرم؟ واینکه حالا باید درخواست استرداد دعوا بدهم ؟ مدارک لازم جهت اجرای حکم بدوی چیست ؟

سلام-وقت-بخیر
من-در-آزمون-استخدامی-شهرداری-که-توسط-استانداری-برگزار-شد-شرکت-نمودم-پس--ازقبولی-در-آزمون-و-طی-مراحل-مصاحبه،-گزینش-،-انجام-آزمایشات-عدم-سوءپیشینه-و-تعهد-محضری-در-استانداری-به-شهرداری-معرفی-گردیدم-اما-شهرداری-با-استناد-به-نامه-ی-عدم-نیاز-به-نیرو-که-برای-استانداری-ارسال-نموده-بود-از-عقد-قرارداد-با-اینجانب-خودداری-نمود.-
پس-از-شکایت-در-دیوان-عدالت-اداری-از-استانداری-و-شهرداری،--در-رای-بدوی-دیوان-عدالت-اداری-استانداری-محکوم-به-معرفی-اینجانب-به-شهرداری-دیگر-گردید-و-نسبت-به-شهرداری-مورد-شکایت-رای-به-رد-شکایت-داد.-با-مراجعه-به-استانداری-،-واحد-حقوقی-به-من-گفتن-نسبت-به-رای-شهرداری-تجدیدنظر-در-دیوان-عدالت-اداری-داشته-باشم-.-حالا-قاضی-پرونده--تجدید-نظر-به-من-گفته-که-طبق-مستندات-پرونده-شکایت-تجدیدنطر-از-شهرداری-رد-می-شه-و-به-ضرر-من-هستش-و-بهتره-تجدیدنظر-نسبت-به-رای-شهرداری-رو-پس-بگیرم-تا-پرونده-به-شعبه-ی-بدوی-برگرده-و-من-بتونم-نسبت-به-رای-استانداری-اجراییه-بگیرم.
سوال-من-این-هست-که-با-توجه-به-اینکه-از-ابلاغ-اولیه-ی-رای-بدوی-من-1-سال-و-3-ماه-گذشته--و-من-درخواست-استرداد-دعوای-تحدید-نظر-کنم-با-ارجاع-پرونده-به-شعبه-ی-بدوی--می-تونم-روی-رای-بدوی-اجرای-حکم-بگیرم؟-
واینکه-حالا-باید-درخواست-استرداد-دعوا-بدهم-؟-مدارک-لازم-جهت-اجرای-حکم-بدوی-چیست-؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.