×

سلام ،سوالی داشتم ما یک برادر و دو خواهر هستیم پدرمان اخیرا فوت کرده و

سلام ،سوالی داشتم ما یک برادر و دو خواهر هستیم پدرمان اخیرا فوت کرده وصاحب یک منزل مسکونی میباشد و میخواهیم منزل پدری را برای نزدیک بودن به خواهرما ن بفروشیم ومعادل همان منزل دیگری برای مادرمان تهیه نماییم بدون دریافت سهم الارث آیا امکانش هست

سلام-،سوالی-داشتم-ما-یک-برادر-و-دو-خواهر-هستیم-پدرمان-اخیرا-فوت-کرده-وصاحب-یک-منزل-مسکونی-میباشد-و-میخواهیم-منزل-پدری-را-برای-نزدیک-بودن-به-خواهرما-ن-بفروشیم-ومعادل-همان-منزل-دیگری-برای-مادرمان-تهیه-نماییم-بدون-دریافت-سهم-الارث-آیا-امکانش-هست

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.