×

با سلام و خسته نباشید . اولین مالک خودرویی در سال ۱۳۸۹ وکالت نامه ا

با سلام و خسته نباشید . اولین مالک خودرویی در سال ۱۳۸۹ وکالت نامه ای به پدرش برای فروش خودرو داده بود و خودرو به فردی دیگر انتقال داده شد( با طی مراحل در پلیس +۱۰) و مالک اولی پس از مدتی فوت نموده. پس از گذشت ۸ سال نفر دوم همان خودرو را به فرد دیگری انتقال داده و خریدار خواستار ثبت سند اصلیست. حال که مالک اول که در قید حیات نیست و پس از مرگش هم وکالت نامه باطل میشود، تکلیف انتقال سند اصلی در دفتر اسناد چیست؟ برای ثبت سند امضای کلیه ورثه ها الزامیست؟ و اگر ورثه ای امتناع کند و دعوی مال داشته باشد چه؟ آیا خریدار دوم و سوم میتوانند خانواده مالک اصلی و پدری را که با وکالت و در زمان زنده بودن مالک اول اقدام به فروش خودرو کرده ملزم به انتقال سند کنند و یا میتوانند شکایت کنند؟ کلا تکلیف سند خودرویی که چندبار خرید و فروش شده و مالک اولیه آن که سند اصلی بنام اوست در قید حیات نیست، چیست؟

با-سلام-و-خسته-نباشید-.-
اولین-مالک-خودرویی-در-سال-۱۳۸۹--وکالت-نامه-ای-به-پدرش-برای-فروش-خودرو-داده-بود-و-خودرو-به-فردی-دیگر-انتقال-داده-شد(-با-طی-مراحل-در-پلیس-+۱۰)-و-مالک-اولی-پس-از-مدتی-فوت-نموده.-پس-از-گذشت-۸-سال-نفر-دوم-همان-خودرو-را-به-فرد-دیگری-انتقال-داده-و-خریدار-خواستار-ثبت-سند-اصلیست.-حال-که-مالک-اول-که-در-قید-حیات-نیست-و-پس-از-مرگش-هم-وکالت-نامه-باطل-میشود،-تکلیف-انتقال-سند-اصلی-در-دفتر-اسناد-چیست؟-برای-ثبت-سند-امضای-کلیه-ورثه-ها-الزامیست؟-و-اگر-ورثه-ای-امتناع-کند-و-دعوی-مال-داشته-باشد-چه؟-آیا-خریدار-دوم-و-سوم-میتوانند-خانواده-مالک-اصلی-و-پدری-را-که-با-وکالت-و-در-زمان-زنده-بودن-مالک-اول-اقدام-به-فروش-خودرو-کرده-ملزم-به-انتقال-سند-کنند-و-یا-میتوانند-شکایت-کنند؟-کلا-تکلیف-سند-خودرویی-که-چندبار-خرید-و-فروش-شده-و-مالک-اولیه-آن-که-سند-اصلی-بنام-اوست-در-قید-حیات-نیست،-چیست؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.