×

با عرض سلام اینجانب دارای شرکتی با مسعولیت محدود و رئیس هیت مدیره آن ن

با عرض سلام اینجانب دارای شرکتی با مسعولیت محدود و رئیس هیت مدیره آن نیز میباشم ولی بهلت بدهی ورشکست شده ام و دارای هیچ گونه دفاتری که بتوانم ورشکستگی خودم را به اثبات برسانم نمیباشم و مالیلات شرکت هم در طول کارم را بصورت الالراس پرداخت مینمودم ولی حالا دادگاه اعسار اینجانب را به علت تاجر بودن رد مینماید و خواهان حکم ورشکستگی از من را برای اعسار خواستار است آیا من به هیچ طریق دیگری با نداشتن دفاتر میتوانم ورشکستگی خود را به دادگاه به اثبات برسانم خواشمندست اینجانب را راهنمائی فرمائید با تشکر

با-عرض-سلام-اینجانب-دارای-شرکتی-با-مسعولیت-محدود-و-رئیس-هیت-مدیره-آن-نیز-میباشم-ولی-بهلت-بدهی-ورشکست-شده-ام-و-دارای-هیچ-گونه-دفاتری-که-بتوانم-ورشکستگی-خودم-را-به-اثبات-برسانم-نمیباشم-و-مالیلات-شرکت-هم-در-طول-کارم-را-بصورت-الالراس-پرداخت-مینمودم-ولی-حالا-دادگاه-اعسار-اینجانب-را-به-علت-تاجر-بودن-رد-مینماید-و-خواهان-حکم-ورشکستگی-از-من-را-برای-اعسار-خواستار-است-آیا-من-به-هیچ-طریق-دیگری-با-نداشتن-دفاتر-میتوانم-ورشکستگی-خود-را-به-دادگاه-به-اثبات-برسانم-خواشمندست-اینجانب-را-راهنمائی-فرمائید-با-تشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.