×

با سلام من یک زمین مسکونی در یکی از محله های (روستاها ) شهر آبسرد دما

با سلام من یک زمین مسکونی در یکی از محله های (روستاها ) شهر آبسرد دماوند دارم که از طریق قولنامه ای که به رویت هیئت امناء مسجد محله رسیده و چند نفر از اهالی امضاء زده اند از شخصی که در سند مادر به نامش بوده به من منتقل گردیده حال مانده ام چگونه می توام این ملک را سند دار کنم. آیا باید به شهرداری که آن محله زیر مجموعه آن می شود مراجعه کنم یا آنکه به بنیاد مسکن و یا شورای شهر .راستی من نمی دانم شهری که روستا در آن قرار دارد بنیاد مسکن دارد یا نه؟

با-سلام-من-یک-زمین-مسکونی-در-یکی-از-محله-های-(روستاها-)--شهر-آبسرد-دماوند-دارم-که-از-طریق-قولنامه-ای-که-به-رویت-هیئت-امناء-مسجد-محله-رسیده-و-چند-نفر-از-اهالی-امضاء-زده-اند-از-شخصی-که-در-سند-مادر-به-نامش-بوده-به-من-منتقل-گردیده
حال-مانده-ام-چگونه-می-توام-این-ملک-را-سند-دار-کنم.
آیا-باید-به-شهرداری-که-آن-محله-زیر-مجموعه-آن-می-شود-مراجعه-کنم-یا-آنکه-به-بنیاد-مسکن-و-یا-شورای-شهر-.راستی-من-نمی-دانم-شهری-که-روستا-در-آن-قرار-دارد-بنیاد-مسکن-دارد-یا-نه؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.