×

سلام ملکی دارم که به خیابان پنجره دارد ،جهت رفت وامد با گذاشتن پله فلز

سلام ملکی دارم که به خیابان پنجره دارد ،جهت رفت وامد با گذاشتن پله فلزی میتوانم ورود وخروج کنم؟ ایا همسایگان یا شهرداری با توجه به اینکه پله سیار هست وثابت نیست وبعد از استفاده هر روز جمع میشوند حقی برای جلوگیری دارند؟ از نظر قانونی و حقوقی ؟

سلام-ملکی-دارم-که-به-خیابان-پنجره-دارد-،جهت-رفت-وامد-با-گذاشتن-پله-فلزی-میتوانم-ورود-وخروج-کنم؟-ایا-همسایگان-یا-شهرداری-با-توجه-به-اینکه-پله-سیار-هست-وثابت-نیست-وبعد-از-استفاده-هر-روز-جمع-میشوند-حقی-برای-جلوگیری-دارند؟-از-نظر-قانونی-و-حقوقی-؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.