×

با سلام.قریب به 7 ماه پیش خودرویی که اینجانب راننده آن بودم در حالت پا

با سلام.قریب به 7 ماه پیش خودرویی که اینجانب راننده آن بودم در حالت پارک در کنار خیابان بواسطه تخلف و اهمال یک پیمانکار که باعث جاری شدن مواد لغزنده از کارگاه به خیابان گردید با عدم کنترل وسیله نقلیه دیگری که آنهم بواسطه لغزندگی پیش آمده بود دچار خسارت شد.مالک خودرو مذکور پدرم می باشد ولی بیمه گذار این خودرو بنده هستم.با جلب نظر کارشناسان آتش نشانی حاضر در محل حادثه و کارشناس راهنمایی و رانندگی علت تامه تصادف رعایت نکردن موازین ایمنی در کار و اهمال پیمانکار و در نتیجه جاری شدن مواد لغزنده در سطح خیابان ذکر شد و راه را برای جبران خسارت ما از بیمه ثالث خودروی مقصر بست.بدلیل ثبت مشخصات راننده(اینجانب )در کلیه گزارشات و با توجه به اینکه فی الحال دارنده یا متصرف بیمه گذار است و ذینفع در قوانین جاری اعم از مالک یا راننده یا مصرف و دارنه یا حتی نماینده قانونی مالک یا امین وی مقبول می باشد, دادخواست مطالبه خسارت به خواست اینجانب(راننده خواهان) در شورای حل اختلاف صالح ارائه شد.پس از تقاضای تامین دلیل و بازدید خودروی اینجانب توسط کارشناس رسمی دادگستری در امر تصادفات و مستند به گزارشات فوق الذکر پرونده در شعبه صالح تحت پیگیری قرار گرفت .پس از اعتراضات مکرر و واهی متخلف و النهایه نظر کارشناسی 3 نفره به درخواست وی حوزه مربوطه تخلف را از ناحیه وی محرز دانسته و رای به محکومیت وی مبنی بر جبران خسارت صادر گردید.با توجه به اینکه این رای با تایید نظر قاضی شورا به اجرای احکام سپرده خواهد شد با دستور رد دادخواست از جانب ایشان مبنی بر ذینفع نبودن اینجانب برای اقامه دعوی مواجه شد. 1-اکنون با توجه به قراردادبیمه منعقد بین بنده و بیمه گر و ایین نامه های مربوط قید حق دارنده یا متصرف یا نماینده قانونی مالک یا راننده برای جبران خسارت وارده مبرهن است کما اینکه النهایه پرداخت به بیمه گذار یا شخص معرفی شده از سوی وی صورت خواهد پذیرفت و با توجه به این امر که زیان دیده(اعم از 4 مورد فوق) در قوانین فعلی ممکن است با مالک واحد نباشد وامری غیر متعارف محسوب نمی شود ایا تصمیم متخذه دارای وجهه قانونی است؟ 2-با توجه به تجربیات ارزشمند شما اساتید محترم که قطعا موارد مبتلا به را حل و فصل نموده اید مناسبترین راهکار برای بنده جهت دریافت خسارت سریعتر با عنای ت به زمان هدر شده و بیشتر شدن روز به روز خسارات عدم النفع و ممکن الحصول چه می باشد؟با تجدید احترام

با-سلام.قریب-به-7-ماه-پیش-خودرویی-که-اینجانب-راننده-آن-بودم-در-حالت-پارک-در-کنار-خیابان-بواسطه-تخلف-و-اهمال-یک-پیمانکار-که-باعث-جاری-شدن-مواد-لغزنده-از-کارگاه-به-خیابان-گردید-با-عدم-کنترل-وسیله-نقلیه-دیگری-که-آنهم-بواسطه-لغزندگی-پیش-آمده-بود-دچار-خسارت-شد.مالک-خودرو-مذکور-پدرم-می-باشد-ولی-بیمه-گذار-این-خودرو-بنده-هستم.با-جلب-نظر-کارشناسان-آتش-نشانی-حاضر-در-محل-حادثه-و-کارشناس-راهنمایی-و-رانندگی-علت-تامه-تصادف-رعایت-نکردن-موازین-ایمنی-در-کار-و-اهمال-پیمانکار-و-در-نتیجه-جاری-شدن-مواد-لغزنده-در-سطح-خیابان-ذکر-شد-و-راه-را-برای-جبران-خسارت-ما-از-بیمه-ثالث-خودروی-مقصر-بست.بدلیل-ثبت-مشخصات-راننده(اینجانب-)در-کلیه-گزارشات-و-با-توجه-به-اینکه-فی-الحال-دارنده-یا-متصرف-بیمه-گذار-است-و-ذینفع-در-قوانین-جاری-اعم-از-مالک-یا-راننده-یا-مصرف-و-دارنه-یا-حتی-نماینده-قانونی-مالک-یا-امین-وی-مقبول-می-باشد,-دادخواست-مطالبه-خسارت-به-خواست-اینجانب(راننده-خواهان)-در-شورای-حل-اختلاف-صالح-ارائه-شد.پس-از-تقاضای-تامین-دلیل-و-بازدید-خودروی-اینجانب-توسط-کارشناس-رسمی-دادگستری-در-امر-تصادفات-و-مستند-به-گزارشات-فوق-الذکر-پرونده-در-شعبه-صالح-تحت-پیگیری-قرار-گرفت-.پس-از-اعتراضات-مکرر-و-واهی-متخلف-و-النهایه-نظر-کارشناسی-3-نفره-به-درخواست-وی-حوزه-مربوطه-تخلف-را-از-ناحیه-وی-محرز-دانسته-و-رای-به-محکومیت-وی-مبنی-بر-جبران-خسارت-صادر-گردید.با-توجه-به-اینکه-این-رای-با-تایید-نظر-قاضی-شورا-به-اجرای-احکام-سپرده-خواهد-شد-با-دستور-رد-دادخواست-از-جانب-ایشان-مبنی-بر-ذینفع-نبودن-اینجانب-برای-اقامه-دعوی-مواجه-شد.
1-اکنون-با-توجه-به-قراردادبیمه-منعقد-بین-بنده-و-بیمه-گر-و-ایین-نامه-های-مربوط-قید-حق-دارنده-یا-متصرف-یا-نماینده-قانونی-مالک-یا-راننده-برای-جبران-خسارت-وارده-مبرهن-است-کما-اینکه-النهایه-پرداخت-به-بیمه-گذار-یا-شخص-معرفی-شده-از-سوی-وی-صورت-خواهد-پذیرفت-و-با-توجه-به-این-امر-که-زیان-دیده(اعم-از-4-مورد-فوق)-در-قوانین-فعلی-ممکن-است-با-مالک-واحد-نباشد-وامری-غیر-متعارف-محسوب-نمی-شود-ایا-تصمیم-متخذه-دارای-وجهه-قانونی-است؟
2-با-توجه-به-تجربیات-ارزشمند-شما-اساتید-محترم-که-قطعا-موارد-مبتلا-به-را-حل-و-فصل-نموده-اید-مناسبترین-راهکار-برای-بنده-جهت-دریافت-خسارت-سریعتر-با-عنای
ت-به-زمان-هدر-شده-و-بیشتر-شدن-روز-به-روز-خسارات-عدم-النفع-و-ممکن-الحصول-چه-می-باشد؟با-تجدید-احترام
با سلام از آنجائی که شما مالک خودرو نمی باشید قطعا طرح دعوی مطالبه خسارت از ناحیه شما توجیه قانونی ندارد و می بایستی طرح دعوی توسط مالک صورت می گرفت .بنابراین به نظر می رسد دعوی مطروحه خود را مسترد و دعوی جداگانه ای از سوی مالک تقدیم نمائید وبه منظور جلوگیری از اطاله دادرسی نظریات کارشناسی واصله را ضمیمه دادخواست جدید نمائید تا مرجع رسیدگی کننده موضوع را مجددا به کارشناسی ارجاع ننماید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.