با سلام.قریب به 7 ماه پیش خودرویی که اینجانب راننده آن بودم در حالت پا

با سلام.قریب به 7 ماه پیش خودرویی که اینجانب راننده آن بودم در حالت پارک در کنار خیابان بواسطه تخلف و اهمال یک پیمانکار که باعث جاری شدن مواد لغزنده از کارگاه به خیابان گردید با عدم کنترل وسیله نقلیه دیگری که آنهم بواسطه لغزندگی پیش آمده بود دچار خسارت شد.مالک خودرو مذکور پدرم می باشد ولی بیمه گذار این خودرو بنده هستم.با جلب نظر کارشناسان آتش نشانی حاضر در محل حادثه و کارشناس راهنمایی و رانندگی علت تامه تصادف رعایت نکردن موازین ایمنی در کار و اهمال پیمانکار و در نتیجه جاری شدن مواد لغزنده در سطح خیابان ذکر شد و راه را برای جبران خسارت ما از بیمه ثالث خودروی مقصر بست.بدلیل ثبت مشخصات راننده(اینجانب )در کلیه گزارشات و با توجه به اینکه فی الحال دارنده یا متصرف بیمه گذار است و ذینفع در قوانین جاری اعم از مالک یا راننده یا مصرف و دارنه یا حتی نماینده قانونی مالک یا امین وی مقبول می باشد, دادخواست مطالبه خسارت به خواست اینجانب(راننده خواهان) در شورای حل اختلاف صالح ارائه شد.پس از تقاضای تامین دلیل و بازدید خودروی اینجانب توسط کارشناس رسمی دادگستری در امر تصادفات و مستند به گزارشات فوق الذکر پرونده در شعبه صالح تحت پیگیری قرار گرفت .پس از اعتراضات مکرر و واهی متخلف و النهایه نظر کارشناسی 3 نفره به درخواست وی حوزه مربوطه تخلف را از ناحیه وی محرز دانسته و رای به محکومیت وی مبنی بر جبران خسارت صادر گردید.با توجه به اینکه این رای با تایید نظر قاضی شورا به اجرای احکام سپرده خواهد شد با دستور رد دادخواست از جانب ایشان مبنی بر ذینفع نبودن اینجانب برای اقامه دعوی مواجه شد. 1-اکنون با توجه به قراردادبیمه منعقد بین بنده و بیمه گر و ایین نامه های مربوط قید حق دارنده یا متصرف یا نماینده قانونی مالک یا راننده برای جبران خسارت وارده مبرهن است کما اینکه النهایه پرداخت به بیمه گذار یا شخص معرفی شده از سوی وی صورت خواهد پذیرفت و با توجه به این امر که زیان دیده(اعم از 4 مورد فوق) در قوانین فعلی ممکن است با مالک واحد نباشد وامری غیر متعارف محسوب نمی شود ایا تصمیم متخذه دارای وجهه قانونی است؟ 2-با توجه به تجربیات ارزشمند شما اساتید محترم که قطعا موارد مبتلا به را حل و فصل نموده اید مناسبترین راهکار برای بنده جهت دریافت خسارت سریعتر با عنای ت به زمان هدر شده و بیشتر شدن روز به روز خسارات عدم النفع و ممکن الحصول چه می باشد؟با تجدید احترام

با-سلام.قریب-به-7-ماه-پیش-خودرویی-که-اینجانب-راننده-آن-بودم-در-حالت-پارک-در-کنار-خیابان-بواسطه-تخلف-و-اهمال-یک-پیمانکار-که-باعث-جاری-شدن-مواد-لغزنده-از-کارگاه-به-خیابان-گردید-با-عدم-کنترل-وسیله-نقلیه-دیگری-که-آنهم-بواسطه-لغزندگی-پیش-آمده-بود-دچار-خسارت-شد.مالک-خودرو-مذکور-پدرم-می-باشد-ولی-بیمه-گذار-این-خودرو-بنده-هستم.با-جلب-نظر-کارشناسان-آتش-نشانی-حاضر-در-محل-حادثه-و-کارشناس-راهنمایی-و-رانندگی-علت-تامه-تصادف-رعایت-نکردن-موازین-ایمنی-در-کار-و-اهمال-پیمانکار-و-در-نتیجه-جاری-شدن-مواد-لغزنده-در-سطح-خیابان-ذکر-شد-و-راه-را-برای-جبران-خسارت-ما-از-بیمه-ثالث-خودروی-مقصر-بست.بدلیل-ثبت-مشخصات-راننده(اینجانب-)در-کلیه-گزارشات-و-با-توجه-به-اینکه-فی-الحال-دارنده-یا-متصرف-بیمه-گذار-است-و-ذینفع-در-قوانین-جاری-اعم-از-مالک-یا-راننده-یا-مصرف-و-دارنه-یا-حتی-نماینده-قانونی-مالک-یا-امین-وی-مقبول-می-باشد,-دادخواست-مطالبه-خسارت-به-خواست-اینجانب(راننده-خواهان)-در-شورای-حل-اختلاف-صالح-ارائه-شد.پس-از-تقاضای-تامین-دلیل-و-بازدید-خودروی-اینجانب-توسط-کارشناس-رسمی-دادگستری-در-امر-تصادفات-و-مستند-به-گزارشات-فوق-الذکر-پرونده-در-شعبه-صالح-تحت-پیگیری-قرار-گرفت-.پس-از-اعتراضات-مکرر-و-واهی-متخلف-و-النهایه-نظر-کارشناسی-3-نفره-به-درخواست-وی-حوزه-مربوطه-تخلف-را-از-ناحیه-وی-محرز-دانسته-و-رای-به-محکومیت-وی-مبنی-بر-جبران-خسارت-صادر-گردید.با-توجه-به-اینکه-این-رای-با-تایید-نظر-قاضی-شورا-به-اجرای-احکام-سپرده-خواهد-شد-با-دستور-رد-دادخواست-از-جانب-ایشان-مبنی-بر-ذینفع-نبودن-اینجانب-برای-اقامه-دعوی-مواجه-شد.
1-اکنون-با-توجه-به-قراردادبیمه-منعقد-بین-بنده-و-بیمه-گر-و-ایین-نامه-های-مربوط-قید-حق-دارنده-یا-متصرف-یا-نماینده-قانونی-مالک-یا-راننده-برای-جبران-خسارت-وارده-مبرهن-است-کما-اینکه-النهایه-پرداخت-به-بیمه-گذار-یا-شخص-معرفی-شده-از-سوی-وی-صورت-خواهد-پذیرفت-و-با-توجه-به-این-امر-که-زیان-دیده(اعم-از-4-مورد-فوق)-در-قوانین-فعلی-ممکن-است-با-مالک-واحد-نباشد-وامری-غیر-متعارف-محسوب-نمی-شود-ایا-تصمیم-متخذه-دارای-وجهه-قانونی-است؟
2-با-توجه-به-تجربیات-ارزشمند-شما-اساتید-محترم-که-قطعا-موارد-مبتلا-به-را-حل-و-فصل-نموده-اید-مناسبترین-راهکار-برای-بنده-جهت-دریافت-خسارت-سریعتر-با-عنای
ت-به-زمان-هدر-شده-و-بیشتر-شدن-روز-به-روز-خسارات-عدم-النفع-و-ممکن-الحصول-چه-می-باشد؟با-تجدید-احترام
با سلام از آنجائی که شما مالک خودرو نمی باشید قطعا طرح دعوی مطالبه خسارت از ناحیه شما توجیه قانونی ندارد و می بایستی طرح دعوی توسط مالک صورت می گرفت .بنابراین به نظر می رسد دعوی مطروحه خود را مسترد و دعوی جداگانه ای از سوی مالک تقدیم نمائید وبه منظور جلوگیری از اطاله دادرسی نظریات کارشناسی واصله را ضمیمه دادخواست جدید نمائید تا مرجع رسیدگی کننده موضوع را مجددا به کارشناسی ارجاع ننماید

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.