×

با سلام :یک معامله ای منعقد شده است و فروشنده ملزم گردیده است پس از اخ

با سلام :یک معامله ای منعقد شده است و فروشنده ملزم گردیده است پس از اخذ سند رسمی در یکی از دفاتر رسمی حاضر و سند را منتقل نماید اما پس از گذشت مدتی و اخذ سند رسمی از اداره ثبت اسناد_فروشنده مبادرت به گرفتن وام از بانک نموده و سند را در رهن بانک قرار داده است لذا در این خصوص دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه ارائه شده است .آیا دادگاه می تواند فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید ؟

با-سلام-:یک-معامله-ای-منعقد-شده-است-و-فروشنده-ملزم-گردیده-است-پس-از-اخذ-سند-رسمی-در-یکی-از-دفاتر-رسمی-حاضر-و-سند-را-منتقل-نماید-اما-پس-از-گذشت-مدتی-و-اخذ-سند-رسمی-از-اداره-ثبت-اسناد_فروشنده-مبادرت-به-گرفتن-وام-از-بانک-نموده-و-سند-را-در-رهن-بانک-قرار-داده-است-لذا-در-این-خصوص-دادخواست-الزام-به-تنظیم-سند-رسمی-به-دادگاه-ارائه-شده-است-.آیا-دادگاه-می-تواند-فروشنده-را-ملزم-به-تنظیم-سند-رسمی-نماید-؟
وکیل  با سلام کاربر محترم تا زمانیکه فک رهن بعمل نیامده است امکان الزام به انتقال وجود ندارد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.