×

سلام ، من حدود یکسال و نیم پیش قبل از خرید ملکی فاقد سند رسمی به شهردا

سلام ، من حدود یکسال و نیم پیش قبل از خرید ملکی فاقد سند رسمی به شهرداری مراجعه کردم بابت استعلام نوع کاربری ملکی ک قصد خرید دارم ، درخواستم بصورت شفاهی بود اما پاسخم را از کارمند شهرداری بصورت مکتوب گرفتم .کارمند شهرداری ملک مورد نظر را کاربری تجاری مختلط اعلام کرد و عقب نشینی یک از گذرها را ١.5 متر اعلام کرد و مکتوب و مهر امضا شده ب من تحویل داد بنابراین بنده با توجه به اطلاعاتی ک از شهرداری گرفتم با فروشنده به تفاهم رسیدم و ملک را خریداری کردم همچنین فروشنده باتوجه به اینکه موظف به تسویه و رفع کلیه موانع مربوط به شهرداری بود ، برگه ی رای ماده صد مربوط به تخلف مغازه های موجود در ملک را به من ارائه داد ک در آن برگه هم کاربری ملک تجاری مختلط ذکر شده بود و بنده با مشاهده رای ماده صد و نوع کاربری با خیال راحت ملک را معامله کردم. اکنون پس از گذشت یکسال و نیم برای اخذ پروانه ساخت مراجعه کردم اما کاربری ملک را ب من خدمات اتومبیل عنوان میکنن. مدارکم را بهشون نشون دادم ، در خصوص برگه اول میگن ک کارشناسی ک برات امضا کرده کارشناس نقشه بردار ما بوده در صلاحیت اون نبوده ک بهت مکتوب پاسخ بده برو از خودش شکایت کن در خصوص رای ماده صد هم قبول دارن ک کارشناسشون اشتباها کاربری نوشته تجاری مختلط اما میگن موضوع رسیدگی ماده صد تخلف ادوانی مغازه به حریم خیابان بوده و نه نوع کاربری. کلا قبول دارن اشتباه کردن اما گردن نمیگیرن ، این موضوع به من خسارت میلیاردی زده خواهشا کمک کنید

سلام-،-من-حدود-یکسال-و-نیم-پیش-قبل-از-خرید-ملکی-فاقد-سند-رسمی-به-شهرداری-مراجعه-کردم-بابت-استعلام-نوع-کاربری-ملکی-ک-قصد-خرید-دارم-،-درخواستم-بصورت-شفاهی-بود-اما-پاسخم-را-از-کارمند-شهرداری-بصورت-مکتوب-گرفتم-.کارمند-شهرداری-ملک-مورد-نظر-را-کاربری-تجاری-مختلط-اعلام-کرد-و-عقب-نشینی-یک-از-گذرها-را-١.5-متر-اعلام-کرد-و-مکتوب-و-مهر-امضا-شده-ب-من-تحویل-داد
بنابراین-بنده-با-توجه-به-اطلاعاتی-ک-از-شهرداری-گرفتم-با-فروشنده-به-تفاهم-رسیدم-و-ملک-را-خریداری-کردم-همچنین-فروشنده-باتوجه-به-اینکه-موظف-به-تسویه-و-رفع-کلیه-موانع-مربوط-به-شهرداری-بود-،-برگه-ی-رای-ماده-صد-مربوط-به-تخلف-مغازه-های-موجود-در-ملک-را-به-من-ارائه-داد-ک-در-آن-برگه-هم-کاربری-ملک-تجاری-مختلط-ذکر-شده-بود-و-بنده-با-مشاهده-رای-ماده-صد-و-نوع-کاربری-با-خیال-راحت-ملک-را-معامله-کردم.-اکنون-پس-از-گذشت-یکسال-و-نیم-برای-اخذ-پروانه-ساخت-مراجعه-کردم-اما-کاربری-ملک-را-ب-من-خدمات-اتومبیل-عنوان-میکنن.-مدارکم-را-بهشون-نشون-دادم-،-در-خصوص-برگه-اول-میگن-ک-کارشناسی-ک-برات-امضا-کرده-کارشناس-نقشه-بردار-ما-بوده-در-صلاحیت-اون-نبوده-ک-بهت-مکتوب-پاسخ-بده-برو-از-خودش-شکایت-کن-در-خصوص-رای-ماده-صد-هم-قبول-دارن-ک-کارشناسشون-اشتباها-کاربری-نوشته-تجاری-مختلط--اما-میگن-موضوع-رسیدگی-ماده-صد-تخلف-ادوانی-مغازه-به-حریم-خیابان-بوده-و-نه-نوع-کاربری.-کلا-قبول-دارن-اشتباه-کردن-اما-گردن-نمیگیرن-،-این-موضوع-به-من-خسارت-میلیاردی-زده-خواهشا-کمک-کنید
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.