×

سلام، بنده در یکی از ادارات دولتی مشغول به کار بودم و نیروی پیمانکاری

سلام، بنده در یکی از ادارات دولتی مشغول به کار بودم و نیروی پیمانکاری بودم. به دلیل یکسری از مسائل ی که در واحد ما درست شد، رئیسم و بنده به وزارت اطلاعات رفتیم و حقایق رو مطرح کردیم. ماموران وزارت اطلاعات اعلام کردند که تمام مزاحمت ها و تهمت ها و مسائل ناموسی، از خط تلفن بنده به تلفن رئیسم فرستاده میشدند و من دوجلسه به انجا رفتم و سوالاتی را کتبی و شفاهی به انها پاسخ دادم و هرچی گفتم من از چیزی خبر ندارم مدرک نداشتم که ثابت کنم. گوشی بنده هم به مدت یک هفته بررسی کامل کردند ولی نرم افزار جاسوسی پیدا نکردند و کماکان گفتند که من متهم هستم و منشا تمامی مزاحمت ها از خط تلفن من هست نه دادگاهی رفتم، نه پرونده ای علیه من تشکیل شد. فقط میدانم شرکت علیه دردسرها شکایت کرد ولی چون ادله کافی نبود "عدم منع تعقیب" خورد. خلاصه کلام اینکه من کارم رو در اون اداره از دست دادم و هیچکس هیچ پاسخ واضح و روشنی از اخراج به من نداد، نه وزارت اطلاعات نه مدیرعامل ارگان مربوطه. چندین بار هم به سامانه ثنا و خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کردم و هربار "عدم سوپیشینه کیفری" برایم درج می شود و هیچگونه سوپیشینه ای ندارم. میخواهم بدانم ایا می توانم در شرکت های دولتی و خصوصی استخدام شوم؟

سلام،-بنده-در-یکی-از-ادارات-دولتی-مشغول-به-کار-بودم-و-نیروی-پیمانکاری-بودم.-به-دلیل-یکسری-از-مسائل--ی-که-در-واحد-ما-درست-شد،-رئیسم-و-بنده-به-وزارت-اطلاعات-رفتیم-و-حقایق-رو-مطرح-کردیم.
-ماموران-وزارت-اطلاعات-اعلام-کردند-که-تمام-مزاحمت-ها-و-تهمت-ها-و-مسائل-ناموسی،-از-خط-تلفن-بنده-به-تلفن-رئیسم-فرستاده-میشدند-و-من-دوجلسه-به-انجا-رفتم-و-سوالاتی-را-کتبی-و-شفاهی-به-انها-پاسخ-دادم-و-هرچی-گفتم-من-از-چیزی-خبر-ندارم-مدرک-نداشتم-که-ثابت-کنم.
گوشی-بنده-هم-به-مدت-یک-هفته-بررسی-کامل-کردند-ولی-نرم-افزار-جاسوسی-پیدا-نکردند-و-کماکان-گفتند-که-من-متهم-هستم-و-منشا-تمامی-مزاحمت-ها-از-خط-تلفن-من-هست
نه-دادگاهی-رفتم،-نه-پرونده-ای-علیه-من-تشکیل-شد.-فقط-میدانم-شرکت-علیه-دردسرها-شکایت-کرد-ولی-چون-ادله-کافی-نبود-

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.