×

با سلام احتراما اینجانب در چند سال پیش ملیک رو از شخصی طبق مبایعه نام

با سلام احتراما اینجانب در چند سال پیش ملیک رو از شخصی طبق مبایعه نامه خریدم. امالک اصلی به نفر دوم وکالت در فروش داده و ایشون به شخصی که ملک را به من فروخته واگذار میکند. الان مال اصلی دادخواست داده که وکیل قرار بوده تعهداتی در قبال این ملک انجام بده ولی انجام نداده و تقاضای تایید و تنغیذ فسخ قرارداد و ابظال سند مالکیت که به نام بنده شده رو داده. سوال بنده:ایا میتونن سند مالکیت بنده رو ابطال کنن چون من هم به شخص دیگری فروختم/

با-سلام
احتراما-اینجانب-در-چند-سال-پیش-ملیک-رو-از-شخصی-طبق-مبایعه-نامه-خریدم.
امالک-اصلی-به-نفر-دوم-وکالت-در-فروش-داده-و-ایشون-به-شخصی-که-ملک-را-به-من-فروخته-واگذار-میکند.
الان-مال-اصلی-دادخواست-داده-که-وکیل-قرار-بوده-تعهداتی-در-قبال-این-ملک-انجام-بده-ولی-انجام-نداده-و-تقاضای-تایید-و-تنغیذ-فسخ-قرارداد-و-ابظال-سند-مالکیت-که-به-نام-بنده-شده-رو-داده.
سوال-بنده:ایا-میتونن-سند-مالکیت-بنده-رو-ابطال-کنن-چون-من-هم-به-شخص-دیگری-فروختم/
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.