×

برای استرداد سفته و سایر مدارک استخدامی از کارفرما به علت تدلیس، عدم پ

برای استرداد سفته و سایر مدارک استخدامی از کارفرما به علت تدلیس، عدم پرداخت حقوق و خلف وعده باید چکار کرد؟ شرح واقعه: بنده پیرو آگهی استخدام یک شرکت در تهران که محل کار آن یک کشور خارجی است اقدام به مراجعه و مصاحبه کردم و مدت 15 روز تا قطعی شدن قرارداد و اعزام به کشور مذکور به صورت آزمایشی در آن شرکت کار کردم. در طی این مدت مباشر کارفرمای اصلی که خارج از کشور حضور دارد بسیار خوش یرخورد بود و دائم از شرایط مناسب کار در آن کشور، پرداخت منظم حقوق، اسکان و خوراک مناسب، امکان پیشرفت، مشخص بودن وظیفه هر کس با تخصص و رشته و ... صحبت میکرد. بنده از دانشجویان برتر کارشناسی ارشد و عضو بنیاد نخبگان بودم و با توجه به علاقه زیاد برای پیشرفت و کسب تجربه جدید بسیار مشتاق کار کردن در خارج بودم شرایط شفاهی مباشر را پذیرفتم. ایشان پس از 15 روز و قبل از اعزام به کشور خارجی خیلی سریع و در عرض 10 دقیقه یک صفحه قرارداد ساده به ما داد که امضا کنیم و تقاضای 20 میلیون سفته کرد. بنده هیچ اطلاعی از قوانین سفته نداشتم و سفته ها را فقط با ذکر مشخصات پر و امضا کردم ولی تاریخ، نوع حواله یا بابت چی بودن ان ذکر نشد. بعد از رفتن به آن کشور با کارفرمای اصلی مواجه شدیم که فردی بسیار تند خو، فحاش ناموسی، وادار کردن به کارهای خارج از عرف و بسیار توهین و تحقیر کننده بود از طرفی تمام آن وعده های مباشر در تهران همه خلاف واقع بود و بنده به نوعی در آنجا اسیر یا برده شدم. خبری از اسکان یا خوراک و ساعت کاری مشخص و امید پیشرفت نبود. که بنده به علت عدم تحمل شرایط مذکور به علت عود کردن بیماری ها از جمله دیسک کمر، پولیپ بینی، استرس و ترس و تپش قلب و وارکوسل عود کننده پس از یک ماه مجبور به برگشت به ایران شدم. مدت قرارداد نامشخص بود و بنده به مباشر گفتم یک ساله باشد. در طی این مدت یک ماه بنده هیچ حقوقی دریافت نکردم. در کشور غریب بیمه نبودم و مال یا اموالی از شرکت دست بنده نیست. در حال حاضر یک سری مدارک از جمله گواهینامه، سفته ها، مدارک دانشگاهی و قرارداد دست مباشر دارم ولی ایشان تکلیف بنده را روشن نمی سازد. چون من دیگر علاقه ای به حضور در آن کشور و آن کار ندارم الان نمیدونم باید برای فسخ قرارداد و استرداد مدارک چکار باید کنم؟ آیا با این وضعیت این شخص می تواند از بابت سفته ها برای بنده مشکل ایجاد نماید؟ متشکرم

برای-استرداد-سفته-و-سایر-مدارک-استخدامی-از-کارفرما-به-علت-تدلیس،-عدم-پرداخت-حقوق-و-خلف-وعده-باید-چکار-کرد؟
شرح-واقعه:
بنده-پیرو-آگهی-استخدام-یک-شرکت-در-تهران-که-محل-کار-آن-یک-کشور-خارجی-است-اقدام-به-مراجعه-و-مصاحبه-کردم-و-مدت-15-روز-تا-قطعی-شدن-قرارداد-و-اعزام-به-کشور-مذکور-به-صورت-آزمایشی-در-آن-شرکت-کار-کردم.-در-طی-این-مدت-مباشر-کارفرمای-اصلی-که-خارج-از-کشور-حضور-دارد-بسیار-خوش-یرخورد-بود-و-دائم-از-شرایط-مناسب-کار-در-آن-کشور،-پرداخت-منظم-حقوق،-اسکان-و-خوراک-مناسب،-امکان-پیشرفت،-مشخص-بودن-وظیفه-هر-کس-با-تخصص-و-رشته-و-...-صحبت-میکرد.-بنده-از-دانشجویان-برتر-کارشناسی-ارشد-و-عضو-بنیاد-نخبگان-بودم-و-با-توجه-به-علاقه-زیاد-برای-پیشرفت-و-کسب-تجربه-جدید-بسیار-مشتاق-کار-کردن-در-خارج-بودم-شرایط-شفاهی-مباشر-را-پذیرفتم.-ایشان-پس-از-15-روز-و-قبل-از-اعزام-به-کشور-خارجی-خیلی-سریع-و-در-عرض-10-دقیقه-یک-صفحه-قرارداد-ساده-به-ما-داد-که-امضا-کنیم-و-تقاضای-20-میلیون-سفته-کرد.-بنده-هیچ-اطلاعی-از-قوانین-سفته-نداشتم-و-سفته-ها-را-فقط-با-ذکر-مشخصات-پر-و-امضا-کردم-ولی-تاریخ،-نوع-حواله-یا-بابت-چی-بودن-ان-ذکر-نشد.-بعد-از-رفتن-به-آن-کشور-با-کارفرمای-اصلی-مواجه-شدیم-که-فردی-بسیار-تند-خو،-فحاش-ناموسی،-وادار-کردن-به-کارهای-خارج-از-عرف-و-بسیار-توهین-و-تحقیر-کننده-بود-از-طرفی-تمام-آن-وعده-های-مباشر-در-تهران-همه-خلاف-واقع-بود-و-بنده-به-نوعی-در-آنجا-اسیر-یا-برده-شدم.-خبری-از-اسکان-یا-خوراک-و-ساعت-کاری-مشخص-و-امید-پیشرفت-نبود.-که-بنده-به-علت-عدم-تحمل-شرایط-مذکور-به-علت-عود-کردن-بیماری-ها-از-جمله-دیسک-کمر،-پولیپ-بینی،-استرس-و-ترس-و-تپش-قلب-و-وارکوسل-عود-کننده-پس-از-یک-ماه-مجبور-به-برگشت-به-ایران-شدم.-مدت-قرارداد-نامشخص-بود-و-بنده-به-مباشر-گفتم-یک-ساله-باشد.-در-طی-این-مدت-یک-ماه-بنده-هیچ-حقوقی-دریافت-نکردم.-در-کشور-غریب-بیمه-نبودم-و-مال-یا-اموالی-از-شرکت-دست-بنده-نیست.-در-حال-حاضر-یک-سری-مدارک-از-جمله-گواهینامه،-سفته-ها،-مدارک-دانشگاهی-و-قرارداد-دست-مباشر-دارم-ولی-ایشان-تکلیف-بنده-را-روشن-نمی-سازد.-چون-من-دیگر-علاقه-ای-به-حضور-در-آن-کشور-و-آن-کار-ندارم-الان-نمیدونم-باید-برای-فسخ-قرارداد-و-استرداد-مدارک-چکار-باید-کنم؟-آیا-با-این-وضعیت-این-شخص-می-تواند-از-بابت-سفته-ها-برای-بنده-مشکل-ایجاد-نماید؟-متشکرم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.