×

سلام.دختر ۲۵ ساله ای هستم..چند وقت پیش توی گروه خانوادگی تلگرام پسرعمو

سلام.دختر ۲۵ ساله ای هستم..چند وقت پیش توی گروه خانوادگی تلگرام پسرعموم شروع کرد ب فحش دادن و تهمت زدن و بردن ابروم پیش بقیه عمه ها و عموهام و دخترا و پسراشون.از کلمات رکیک استفاده کرد ک روم نمیشه بگم و تهمت زد ک من رابطه نامشروع داشتم با کل شهر و این حرفا..من یه خواسگار داشتم ک قرار بود هفته بعدش نامزد کنیم اسم اونم اورد..اونم عصبی شد و رفت کتکش زد طوری ک فقط زیر چشمش کبود شد البته پسرعموم اول شروع کرد فحش دادن و کتک زدنه من..دستم و پامم کبود بود ک پزشکی قانونی نامشو داد گذاشتم روی شکایتم.قبلش هم پیشنهاد رابطه نامشروع بمن داده بود و مدارکش رو دارم..هم پرینت اوت چت هارو بردم هم نامه پزشکی قانونی و شاهد هم دارم..اما پسرعموم فیلم دعوا رو داره ک خواسگار من زدش منم همراهش بودم اما من نزدمش جلوشو میگرفتم ک نزنه..از من شکایت کرد پسر عموم..میخوام ببینم نتیجه چی میشه ..الان من بخاطر اعاده حیثیت و پیشنهادی ک بهم داده و کتکم زده شکایت کردم..اونم بخاطر اینکه من براش ادم بردم..اما خب ادم نبردم ک میتونمم ثابت کنم..دستمم بهش نخورده حتی خودشم توی چیزایی ک نوشته گفته من نزدم و خواسگارم زده..اونم پزشکی قانونی رفته..حالا کمکم کنید چطور یکاری کنم ب نفع من تموم شه این قضیه

سلام.دختر-۲۵-ساله-ای-هستم..چند-وقت-پیش-توی-گروه-خانوادگی-تلگرام-پسرعموم-شروع-کرد-ب-فحش-دادن-و-تهمت-زدن-و-بردن-ابروم-پیش-بقیه-عمه-ها-و-عموهام-و-دخترا-و-پسراشون.از-کلمات-رکیک-استفاده-کرد-ک-روم-نمیشه-بگم-و-تهمت-زد-ک-من-رابطه-نامشروع-داشتم-با-کل-شهر-و-این-حرفا..من-یه-خواسگار-داشتم-ک-قرار-بود-هفته-بعدش-نامزد-کنیم-اسم-اونم-اورد..اونم-عصبی-شد-و-رفت-کتکش-زد-طوری-ک-فقط-زیر-چشمش-کبود-شد-البته-پسرعموم-اول-شروع-کرد-فحش-دادن-و-کتک-زدنه-من..دستم-و-پامم-کبود-بود-ک-پزشکی-قانونی-نامشو-داد-گذاشتم-روی-شکایتم.قبلش-هم-پیشنهاد-رابطه-نامشروع-بمن-داده-بود-و-مدارکش-رو-دارم..هم-پرینت-اوت-چت-هارو-بردم-هم-نامه-پزشکی-قانونی-و-شاهد-هم-دارم..اما-پسرعموم-فیلم-دعوا-رو-داره-ک-خواسگار-من-زدش-منم-همراهش-بودم-اما-من-نزدمش-جلوشو-میگرفتم-ک-نزنه..از-من-شکایت-کرد-پسر-عموم..میخوام-ببینم-نتیجه-چی-میشه-..الان-من-بخاطر-اعاده-حیثیت-و-پیشنهادی-ک-بهم-داده-و-کتکم-زده-شکایت-کردم..اونم-بخاطر-اینکه-من-براش-ادم-بردم..اما-خب-ادم-نبردم-ک-میتونمم-ثابت-کنم..دستمم-بهش-نخورده-حتی-خودشم-توی-چیزایی-ک-نوشته-گفته-من-نزدم-و-خواسگارم-زده..اونم-پزشکی-قانونی-رفته..حالا-کمکم-کنید-چطور-یکاری-کنم-ب-نفع-من-تموم-شه-این-قضیه
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.