×

با سلام درسال90 سفته ای به مبلغ 10میلیون تومان با سررسید مرداد ماه 91م

با سلام درسال90 سفته ای به مبلغ 10میلیون تومان با سررسید مرداد ماه 91مربوط به متعهد (ویزیتور) را فقط با امضاء ظهر نویسی کردم بدون نوشتن سپرده حسن انجام کار، پس از اخراج متعهدبدلیل عدم نیاز (شرکت قرارداد ارایه نمی کرد) از مدیر شرکت درخواست استرداد سفته کردم که گفت سفته به همراه گاوصندوق شرکت به سرقت رفته و در صورت پیدا شدن عودت میدهم الان پس از 6 سال در اسفند 96 ازاینجانب بعنوان ضامن ، مطالبه سفته را در شورای حل اختلاف کرده است دو شاهد از خود شرکت جهت شهادت دادن مبنی بر دادن سفته بعنوان حسن انجام کار دارم امکان اثبات رابطه کارگری متعهد و خواهان را ازطریق لیست پرداخت بیمه دارم و خواهان هیچگونه دلایلی مبنی بر طلبکاری از متعهد در زمان انجام کار ندارد آیا قاضی میتواند از طریق شهود خواسته خواهان را رد نماید ضمنا از طریق این عبارت ((اگرامضاء کننده قصد خودرا اعلام نکرده و بدلیلی معلوم است که او هنگام امضاء دارنده سند بوده حتی اگر سند در وجه حامل باشد صرف امضاء او حمل بر ظهرنویسی می گردد)) امکان اثبات ظهر نویسی دارم یا خیر چرا که خواهان پس از سررسید در مهلت ده روزه اظهارنامه و واخواست نداده و بیش از یکسال هم گذشته است با تشکر فراوان

با-سلام-درسال90-سفته-ای-به-مبلغ-10میلیون-تومان-با-سررسید-مرداد-ماه-91مربوط-به-متعهد-(ویزیتور)-را-فقط-با-امضاء-ظهر-نویسی-کردم-بدون-نوشتن-سپرده-حسن-انجام-کار،-پس-از-اخراج-متعهدبدلیل-عدم-نیاز-(شرکت-قرارداد-ارایه-نمی-کرد)-از-مدیر-شرکت-درخواست-استرداد-سفته-کردم-که-گفت-سفته-به-همراه-گاوصندوق-شرکت-به-سرقت-رفته-و-در-صورت-پیدا-شدن-عودت-میدهم-الان-پس-از-6-سال-در-اسفند-96-ازاینجانب-بعنوان-ضامن-،-مطالبه-سفته-را-در-شورای-حل-اختلاف-کرده-است-دو-شاهد-از-خود-شرکت-جهت-شهادت-دادن-مبنی-بر-دادن-سفته-بعنوان-حسن-انجام-کار-دارم-امکان-اثبات-رابطه-کارگری-متعهد-و-خواهان-را-ازطریق-لیست-پرداخت-بیمه-دارم-و-خواهان-هیچگونه-دلایلی-مبنی-بر-طلبکاری-از-متعهد-در-زمان-انجام-کار-ندارد-آیا-قاضی-میتواند-از-طریق-شهود-خواسته-خواهان-را-رد-نماید-ضمنا-از-طریق-این-عبارت-((اگرامضاء-کننده-قصد-خودرا-اعلام-نکرده-و-بدلیلی-معلوم-است-که-او-هنگام-امضاء-دارنده-سند-بوده-حتی-اگر-سند-در-وجه-حامل-باشد-صرف-امضاء-او-حمل-بر-ظهرنویسی-می-گردد))-امکان-اثبات-ظهر-نویسی-دارم-یا-خیر-چرا-که-خواهان-پس-از-سررسید-در-مهلت-ده-روزه-اظهارنامه-و-واخواست--نداده-و-بیش-از-یکسال-هم-گذشته-است-با-تشکر-فراوان

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.