×

با سلام بنده مدت 5 سال در منطقه پارس جنوبی مشغول بودم و تقریبا در 2

با سلام بنده مدت 5 سال در منطقه پارس جنوبی مشغول بودم و تقریبا در 2 سال اول سه هفته کار و یک هفته استراحت داشتیم و در مدت سه سال بعد 2 هفته کار و یک هفته استراحت داشتیم در این سال ها ما روزهای تعطیل و جمعه سر کار بودیم و ساعت کاری روزانه مان نیز 10 الی 10.5 ساعت کار مفید داشتیم که در این سالها ، کارکرد ما در روزهای تعطیل و جمعه به صورت عادی محاسبه شده و نیز در یک هفته استراحت هم که جزء مرخصی محاسبه نمی شود می بایست حقوق روز تعطیلی هم جزی قرارداد محاسبه می شد که چنین نشده است و در این5 سال حدود 6 الی 7 ماه به صورت شیفت و شب کاری هم داشته ام که به صورت معمول حقوق دریافت نمودیم حال با این اوصاف و باتوجه به اینکه مسافت بنده از منطقه پارس جنوبی زیاد می باشد (ساکن تبریز هستم ) آیا شکایت کردن جهت احقاق حقوقم مقبول به صرف خواهد بود یا نه ؟ از راهنمایی تان کمال تشکر را دارم.

با-سلام-
بنده-مدت-5-سال-در-منطقه-پارس-جنوبی-مشغول-بودم-و-تقریبا-در-2-سال-اول-سه-هفته-کار-و-یک-هفته-استراحت-داشتیم-و-در-مدت-سه-سال-بعد-2-هفته-کار-و-یک-هفته-استراحت-داشتیم-در-این-سال-ها-ما-روزهای-تعطیل-و-جمعه-سر-کار-بودیم-و-ساعت-کاری-روزانه-مان-نیز-10-الی-10.5-ساعت-کار-مفید-داشتیم-که-در-این-سالها-،-کارکرد-ما-در-روزهای-تعطیل-و-جمعه-به-صورت-عادی-محاسبه-شده-و-نیز-در-یک-هفته-استراحت-هم-که-جزء-مرخصی-محاسبه-نمی-شود-می-بایست-حقوق-روز-تعطیلی-هم-جزی-قرارداد-محاسبه-می-شد-که-چنین-نشده-است-و-در-این5-سال-حدود-6-الی-7-ماه-به-صورت-شیفت-و-شب-کاری-هم-داشته-ام-که-به-صورت-معمول-حقوق-دریافت-نمودیم-حال-با-این-اوصاف-و-باتوجه-به-اینکه-مسافت-بنده-از-منطقه-پارس-جنوبی-زیاد-می-باشد-(ساکن-تبریز-هستم-)-آیا-شکایت-کردن-جهت-احقاق-حقوقم-مقبول-به-صرف-خواهد-بود-یا-نه-؟
از-راهنمایی-تان-کمال-تشکر-را-دارم.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.