×

با سلام ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات جنابعالی به استحضار م

با سلام ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات جنابعالی به استحضار میرسانددر سال 88 قطعه زمینی خریداری کردم که طبق اسناد رسمی ( سند تک برگ و سند قبل از تفکیک کوچه 5 متری در آن قید گردیده است ) یک بر آن یک کوچه بن بست 5 متری که متعلق به 5 قطعه زمین به صورت مشاء میباشد و یک بر آن یک کوچه 10 متری میباشد همسایه اول نبش کوچه کل کوچه را تصرف و در آن سوله تجاری ساخته آیا پیرو تصرف و تملک غیر قانونی کوچه و تبدیل کاربری غیر مجاز آن به واحد تجاری غیر مجاز در پلاک ثبتی میتوان شکایت کردخواهشمند است راهنمایی فرمائید. با سپاس

با-سلام
----ضمن-تشکر-و-قدردانی-از-زحمات-و-خدمات-جنابعالی-به-استحضار-میرسانددر-سال-88-قطعه-زمینی-خریداری-کردم-که-طبق-اسناد-رسمی--(-سند-تک-برگ-و-سند-قبل-از-تفکیک-کوچه-5-متری-در-آن-قید-گردیده-است-)-یک-بر-آن-یک-کوچه-بن-بست-5-متری-که-متعلق-به-5-قطعه-زمین-به-صورت-مشاء-میباشد-و-یک-بر-آن-یک-کوچه-10-متری-میباشد-همسایه-اول-نبش-کوچه-کل-کوچه-را-تصرف-و-در-آن-سوله-تجاری-ساخته-آیا-پیرو-تصرف-و-تملک-غیر-قانونی-کوچه-و-تبدیل-کاربری-غیر-مجاز-آن-به-واحد-تجاری-غیر-مجاز-در-پلاک-ثبتی-میتوان-شکایت-کردخواهشمند-است-راهنمایی-فرمائید.
با-سپاس
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.