×

با سلام و احترام. شخصی از بنده تحت عنوان تصرف عدوانی در باب کیفری شکای

با سلام و احترام. شخصی از بنده تحت عنوان تصرف عدوانی در باب کیفری شکایت کرده و پرونده در مرحله تحقیقات و بازپرسی میباشد و تا کنون با قرار کفالت پرونده در حال پیگیری میباشد. شاکی این پرونده به طور موازی در دادگاه حقوقی نیز تحت عنوان تصرف عدوانی طرح دعوی نموده و خواسته رفع تصرف عدوانی و اجرت المثل ایام تحت تصرف را دارد. لذا سوال حقیر اینکه آیا شاکی و خواهان میتواندهمزمان بطور موازی 2 تا پرونده حقوقی و کیفری را تحت یک اتهام و عنوان پیگیری کند یا خیر؟ اگر نمیتواند لطفاً بفرمایید به چه استناد قانونی نمی تواند

با-سلام-و-احترام.-شخصی-از-بنده-تحت-عنوان-تصرف-عدوانی-در-باب-کیفری-شکایت-کرده-و-پرونده-در-مرحله-تحقیقات-و-بازپرسی-میباشد-و-تا-کنون-با-قرار-کفالت-پرونده-در-حال-پیگیری-میباشد.-شاکی-این-پرونده-به-طور-موازی-در-دادگاه-حقوقی-نیز-تحت-عنوان-تصرف-عدوانی-طرح-دعوی-نموده-و-خواسته-رفع-تصرف-عدوانی-و-اجرت-المثل-ایام-تحت-تصرف-را-دارد.-لذا-سوال-حقیر-اینکه-آیا-شاکی-و-خواهان-میتواندهمزمان-بطور-موازی-2-تا-پرونده-حقوقی-و-کیفری-را-تحت-یک-اتهام-و-عنوان-پیگیری-کند-یا-خیر؟-اگر-نمیتواند-لطفاً-بفرمایید-به-چه-استناد-قانونی-نمی-تواند

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.