×

با سلام بنده و برادرم یک اپارتمان را در سال 93 قرار شد با یک نفر معامل

با سلام بنده و برادرم یک اپارتمان را در سال 93 قرار شد با یک نفر معامله کنیم قرارداد را نوشتیم و مقررشد سه فقره چک برای وصول ثمن معامله به فروشنده ها پرداخت گردد. ولی بعد از مدتی خریدار از معامله منصرف شده و هیچ ثمن و چکی نیز به ما پرداخت ننموده است از انجایی که اشنا بود نیاز به فسخ معامله ندیدم و تصور کردیم که معامله فسخ می شود . آیا الان خریدار می تواند این آپارتمان را از ما مطالبه کند یا معامله به خودی خود فسخ شده است؟ سوال دوم اینکه آیا برای فروش اپارتمان نیازی به فسخ این معامله صوری می باشد یا ما میتوانیم آپارتمان را به شخص ثالثی بفروشیم؟ با احترام واحدی

با-سلام-بنده-و-برادرم-یک-اپارتمان-را-در-سال-93-قرار-شد-با-یک-نفر-معامله-کنیم-قرارداد-را-نوشتیم-و-مقررشد-سه-فقره-چک-برای-وصول-ثمن-معامله-به-فروشنده-ها-پرداخت-گردد.-ولی-بعد-از-مدتی-خریدار-از-معامله-منصرف-شده-و-هیچ-ثمن-و-چکی-نیز-به-ما-پرداخت-ننموده-است-از-انجایی-که-اشنا-بود-نیاز-به-فسخ-معامله-ندیدم-و-تصور-کردیم-که-معامله-فسخ-می-شود-.-آیا-الان-خریدار-می-تواند-این-آپارتمان-را-از-ما-مطالبه-کند-یا-معامله-به-خودی-خود-فسخ-شده-است؟-سوال-دوم-اینکه-آیا-برای-فروش-اپارتمان-نیازی-به-فسخ-این-معامله-صوری-می-باشد-یا-ما-میتوانیم-آپارتمان-را-به-شخص-ثالثی-بفروشیم؟-با-احترام-واحدی
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.