×

سلام بانک مبلغ ۱۸ میلیون بابت ضمانت شخصی یک مرتبه حقوق ۵ ماه بنده را ک

سلام بانک مبلغ ۱۸ میلیون بابت ضمانت شخصی یک مرتبه حقوق ۵ ماه بنده را که باز نشسته هستم برداشت کرده عدم رعایت ماده ۹۶ اجرای احکام به دادگاه چگونه باچه موضوعی شکایت کنم

سلام-بانک-مبلغ-۱۸-میلیون-بابت-ضمانت-شخصی-یک-مرتبه-حقوق-۵-ماه-بنده-را-که-باز-نشسته-هستم-برداشت-کرده-عدم-رعایت-ماده-۹۶-اجرای-احکام-به-دادگاه-چگونه-باچه-موضوعی-شکایت-کنم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.