×

سلام در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران که به تصویب مجلس شورای اس

سلام در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده گواهی ایثار گری بنده سوابق خدمت جبهه به صورت داوطلب ( 4 ماه نیم در ارتش جمهوری اسلامی ) و مدت 4 ماه نیم در سپاه پاسداران است جمعا مدت 9 ماه در حال حاظر دارای دو گواهی حضور داوطلبانه در جبهه می باشم با توجه به تایید گزینش جهت استخدام رسمی ،دستگاه مربوطه گفته گواهی ارتش و سپاه باید تجمیع بشه در یک گواهی (باتوجه به پیگیری های بعمل امده این امر میسر نیست ) امکان شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد نسبت به تجمیع کل سوابق جبهه جهت تبدیل وضعیت لطفا راهنمایی بفرمایید

سلام-در-خصوص-تبدیل-وضعیت-استخدامی--ایثارگران-که-به-تصویب-مجلس-شورای-اسلامی-رسیده-گواهی-ایثار-گری-بنده-سوابق-خدمت--جبهه-به-صورت-داوطلب-(--4-ماه-نیم------در-ارتش-جمهوری-اسلامی-)-و-مدت-4-ماه-نیم----در-سپاه-پاسداران---است-جمعا---مدت-9-ماه-در-حال-حاظر-دارای-دو-گواهی--حضور-داوطلبانه-در-جبهه-می-باشم--با-توجه-به-تایید-گزینش-جهت-استخدام-رسمی-،دستگاه-مربوطه-گفته-گواهی-ارتش-و-سپاه-باید-تجمیع-بشه-در-یک-گواهی-(باتوجه-به-پیگیری-های-بعمل-امده--این-امر-میسر-نیست-)-امکان-شکایت-در-دیوان-عدالت-اداری-وجود-دارد--نسبت-به-تجمیع-کل-سوابق---جبهه---جهت-تبدیل-وضعیت--لطفا-راهنمایی-بفرمایید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.