×

سلام، پدر بنده پیش از پدرش یا پدربزرگ من وفات نمود، سالها پس از فوت پد

سلام، پدر بنده پیش از پدرش یا پدربزرگ من وفات نمود، سالها پس از فوت پدربزرگم، مسن ترین عمویم وصیتنامه ای را از مرحوم پدربزرگم به ما تحویل داد که در این وصیت نامه من وخواهرم ذینفع خانه ای از اموال پدربزرگ معرفی شده ایم. ما قبلا با سایر ورثه جلساتی تشکیل داده بودیم که متاسفانه به نتیجه ای نرسیدیم و نهایتا در اینباه شکایتی به دادگاه تسلیم کرده ایم، متاسفانه قرار جلسه دادگاه 9 ماه بعد از ارائه شکایت تعیین شده، پس از گذشت 3 ماه باخبر شده ایم که عموها و عمه ها اقداماتی را برای حصر وراثت و فروش منزل پدربزگ و ساایر اموالش سامان داده اند. در این مورد چه کاری میتوانم انجام دهم؟ و چگونه میتوانم از گواهی حصر وراثت انها اگاه شوم و در اینباره اعتراض کنم با توجه به اینکه نمیدانم انها دوباره اقدام به حصر وراثت کرده اند یا از گواهی حصر وراثت 20 سال پیش (قبل از فوت مادربزرگم) استفاده کرده اند.

سلام،-پدر-بنده-پیش-از-پدرش-یا-پدربزرگ-من-وفات-نمود،-سالها-پس-از-فوت-پدربزرگم،-مسن-ترین-عمویم-وصیتنامه-ای-را-از-مرحوم-پدربزرگم-به-ما-تحویل-داد-که-در-این-وصیت-نامه-من-وخواهرم-ذینفع-خانه-ای-از-اموال-پدربزرگ-معرفی-شده-ایم.-ما-قبلا-با-سایر-ورثه-جلساتی-تشکیل-داده-بودیم-که-متاسفانه-به-نتیجه-ای-نرسیدیم-و-نهایتا-در-اینباه-شکایتی-به-دادگاه-تسلیم-کرده-ایم،-متاسفانه-قرار-جلسه-دادگاه-9-ماه-بعد-از-ارائه-شکایت-تعیین-شده،-پس-از-گذشت-3-ماه-باخبر-شده-ایم-که-عموها--و-عمه-ها-اقداماتی-را-برای-حصر-وراثت-و-فروش-منزل-پدربزگ-و-ساایر-اموالش-سامان-داده-اند.-در-این-مورد-چه-کاری-میتوانم-انجام-دهم؟-و-چگونه--میتوانم-از-گواهی-حصر-وراثت-انها-اگاه-شوم-و-در-اینباره-اعتراض-کنم-با-توجه-به-اینکه-نمیدانم--انها-دوباره-اقدام-به-حصر-وراثت-کرده-اند-یا-از-گواهی-حصر-وراثت-20-سال-پیش-(قبل-از-فوت-مادربزرگم)-استفاده-کرده-اند.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.