×

با سلام و تبریک سال نو میخواستم راجع به قوانین مربوط به عدم باز پردا

با سلام و تبریک سال نو میخواستم راجع به قوانین مربوط به عدم باز پرداخت وام بانکی از شما راهنمایی بگیرم. در صورت عدم باز پرداخت وام مضاربه چه جرایمی شامل حال وام گیرنده خواهد شد؟ این وام به نام یک شرکت سهامی خاص با مسوولیت محدود اخذ شده است و هیچگونه سند ملکی در گرو بانک نیست. مدارک داده شده به بانک جهت اخذ وام تعدادی سفته از ضامن با مبلغی معادل وام میباشد. قابل ذکر است که ضامن نیز توانایی باز پرداخت وام و یا مبلغ سفته را ندارد. با توجه به شرایط فوق قوانین بانکی قابل اجرا در این مورد چه خواهد بود؟

با-سلام-و-تبریک-سال-نو
میخواستم-راجع-به-قوانین-مربوط-به-عدم--باز-پرداخت-وام-بانکی-از-شما-راهنمایی-بگیرم.
در-صورت-عدم-باز-پرداخت-وام-مضاربه-چه-جرایمی-شامل-حال-وام-گیرنده-خواهد-شد؟-این-وام-به-نام-یک-شرکت-سهامی-خاص-با-مسوولیت-محدود-اخذ-شده-است-و-هیچگونه-سند-ملکی-در-گرو-بانک-نیست.-مدارک-داده-شده-به-بانک-جهت-اخذ-وام-تعدادی-سفته-از-ضامن-با-مبلغی-معادل-وام-میباشد.-قابل-ذکر-است-که-ضامن-نیز-توانایی-باز-پرداخت-وام-و-یا-مبلغ-سفته-را-ندارد.
با-توجه-به-شرایط-فوق-قوانین-بانکی-قابل-اجرا-در-این-مورد-چه-خواهد-بود؟
وکیل  نفرمودید جایگاه شما در این مسئله کجاست؟ شرکت یا سهامی خاص است یا با مسئولیت محدود و نمی شود که هر دو باشد!؟ ابتدا از اموال شرکت مطالبه می شود و اگر کفاف نداد سراغ ضامن و شرکای شرکت می روند. بانک ها اصل پول و دیرکرد خویش را مطالبه می کنند.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.