×

باسلام بنده زمینی راخریداری کرده ام.دربند5مبایعه نامه قیدشده که درصورت

باسلام بنده زمینی راخریداری کرده ام.دربند5مبایعه نامه قیدشده که درصورت وجودطرح درملک مذکورخریدارحق فسخ مبایعه نامه راداشته وفروشنده بایستی مبلغ خسارت تعیین شده رابپردازد.باتوجه به اینکه موعد انتقال سند97/06/14 میباشد ومشکلی پیش آمده است بنده چه کاری بایدبکنم. باسپاس

باسلام-بنده-زمینی-راخریداری-کرده-ام.دربند5مبایعه-نامه-قیدشده-که-درصورت-وجودطرح-درملک-مذکورخریدارحق-فسخ-مبایعه-نامه-راداشته-وفروشنده-بایستی-مبلغ-خسارت-تعیین-شده-رابپردازد.باتوجه-به-اینکه-موعد-انتقال-سند97/06/14-میباشد-ومشکلی-پیش-آمده-است-بنده-چه-کاری-بایدبکنم.-باسپاس
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.