×

باسلام .بعلت تولید محصول مغایر استاندارد .دادگاه به شش ماه حبس تعزیری

باسلام .بعلت تولید محصول مغایر استاندارد .دادگاه به شش ماه حبس تعزیری وجود جزای نقدی محکوم کرده واکر در مدت یکسال جرمی مرتکب نشوم بی اثر میشود.ایا حبس تبدیل به جزای نقدی میشود

باسلام-.بعلت-تولید-محصول-مغایر-استاندارد-.دادگاه-به-شش-ماه-حبس-تعزیری-وجود-جزای-نقدی-محکوم-کرده-واکر-در-مدت-یکسال-جرمی-مرتکب-نشوم-بی-اثر-میشود.ایا-حبس-تبدیل-به-جزای-نقدی-میشود

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.