×

با سلام و احترام خدمت وکیل محترم از طریق تبلیغات با کلاسی تحت عنوان دو

با سلام و احترام خدمت وکیل محترم از طریق تبلیغات با کلاسی تحت عنوان دوپینگ مغز که توسط شرکتی ارائه میشد آشنا شدم فرزندان من چهارقلو هستند تصمیم گرفتم برای پیشرفت فرزندانم علی رغم هزینه بالای کلاس آنها را ثبت نام کنم و سختی پرداخت مبلغ را متحمل گردم هزینه ثبت نام هر نفر دو میلیون و دویست هزار تومان بود قرار شد من 4 چک هر کدام 2200 هزار تومان در ابتدای هر ماه بدهم بچه ها دو جلسه کلاس بروند و اگر برایشان مفید نبود همان دو جلسه محاسبه و مابقی چکها به من برگردانیده شود با گذشت دو جلسه دیدم این کلاس به نوعی کلاهبرداری بوده و بچه ها هم تمایلی به ادامه ندارند به مدیر شرکت مراجعه کردم ومحترمانه شرط را یادآوری نموده و تقاضای تسویه نمودم این در حالی بود که یکی از چکها را هم در زمان مقرر پاس کرده بودم ایشان گفت شما به ما ضرر زده اید و باید خودتان به جای یکی از ثبت نامها کلاسها را ادامه دهید و دو جلسه ای را که بچه ها به کلاس آمده اند را هم حساب کنید(1760هزار تومان ) من قبول کردم ولی ایشان گفت چک ها را خرج کرده ام شما تسویه کنید هر کدام از چکها که برگشت خورد نفر مربوطه سراغ شرکت می آید من چک شما را میگیرم و به شما پس میدهم. بنده به بانک رفتم و 3 چک باقی مانده را مسدود کردم اولین تاریخ چکها اول شهریور بوده که با مسدود کردن حساب ، ظاهرا نفر گیرنده چک را به شرکت آورده و الان در دست شرکت است دو چک بعدی اول مهر و آبان است . شرکت به من میگوید الان شما 1760 هزار تومان را به من بدهید و چک شهریور را بگیرید و راضی شده برای دو چک دیگر به من نوشته بدهد که در تاریخ های مقرر آنها را گرفته و به من بدهد.حال سوال من این است که کدام راه زیر را انجام بدهم: * پیشنهاد شرکت را انجام بدهم؟ اگر این کار را بکنم چه ضمانتی برای پس دادن بقیه چکهایم وجود دارد آیا این نوشته که شرکت گفته برای من کافی است. *اگر بگویم من مبلغ درخواستی شما را در پایان زمانی که چکهای من را پس دادید میدهم ، ایشان چک اول شهریور بنده را بعد از یک هفته مسدودی میتواند برگشت بزند و برایم مشکل ایجاد کند؟ * لازم است در این زمان به دلیل کلاهبرداری و عدم انجام قولشان از آنها شکایت کنم ؟ و اینکه توافقاتمان شفاهی بوده و من چه چیزی برای شکایت دارم؟ خواهش میکنم من را راهنمایی کنم.

با-سلام-و-احترام-خدمت-وکیل-محترم-از-طریق-تبلیغات-با-کلاسی-تحت-عنوان-دوپینگ-مغز-که-توسط-شرکتی-ارائه-میشد-آشنا-شدم-فرزندان-من-چهارقلو-هستند-تصمیم-گرفتم-برای-پیشرفت-فرزندانم-علی-رغم-هزینه-بالای-کلاس-آنها-را-ثبت-نام-کنم-و-سختی-پرداخت-مبلغ-را-متحمل-گردم-هزینه-ثبت-نام-هر-نفر-دو-میلیون-و-دویست-هزار-تومان-بود-قرار-شد-من-4-چک-هر-کدام-2200-هزار-تومان-در-ابتدای-هر-ماه-بدهم-بچه-ها-دو-جلسه-کلاس-بروند-و-اگر-برایشان-مفید-نبود-همان-دو-جلسه-محاسبه-و-مابقی-چکها-به-من-برگردانیده-شود-با-گذشت-دو-جلسه-دیدم-این-کلاس-به-نوعی-کلاهبرداری-بوده-و-بچه-ها-هم-تمایلی-به-ادامه-ندارند-به-مدیر-شرکت-مراجعه-کردم-ومحترمانه-شرط-را-یادآوری-نموده-و-تقاضای-تسویه-نمودم-این-در-حالی-بود-که-یکی-از-چکها-را-هم-در-زمان-مقرر-پاس-کرده-بودم-ایشان-گفت-شما-به-ما-ضرر-زده-اید-و-باید-خودتان-به-جای-یکی-از-ثبت-نامها-کلاسها-را-ادامه-دهید-و-دو-جلسه-ای-را-که-بچه-ها-به-کلاس-آمده-اند-را-هم-حساب-کنید(1760هزار-تومان-)-من-قبول-کردم-ولی-ایشان-گفت-چک-ها-را-خرج-کرده-ام-شما-تسویه-کنید-هر-کدام-از-چکها-که-برگشت-خورد-نفر-مربوطه-سراغ-شرکت-می-آید-من-چک-شما-را-میگیرم-و-به-شما-پس-میدهم.-بنده-به-بانک-رفتم-و-3-چک-باقی-مانده-را-مسدود-کردم-اولین-تاریخ-چکها-اول-شهریور-بوده-که-با-مسدود-کردن-حساب-،-ظاهرا-نفر-گیرنده-چک-را-به-شرکت-آورده-و-الان-در-دست-شرکت-است-دو-چک-بعدی-اول-مهر-و-آبان-است-.-شرکت-به-من-میگوید-الان-شما-1760-هزار-تومان-را-به-من-بدهید-و-چک-شهریور-را-بگیرید-و-راضی-شده-برای-دو-چک-دیگر-به-من-نوشته-بدهد-که-در-تاریخ-های-مقرر-آنها-را-گرفته-و-به-من-بدهد.حال-سوال-من-این-است-که-کدام-راه-زیر-را-انجام-بدهم:-*-پیشنهاد-شرکت-را-انجام-بدهم؟-اگر-این-کار-را-بکنم-چه-ضمانتی-برای-پس-دادن-بقیه-چکهایم-وجود-دارد-آیا-این-نوشته-که-شرکت-گفته-برای-من-کافی-است.-*اگر-بگویم-من-مبلغ-درخواستی-شما-را-در-پایان-زمانی-که-چکهای-من-را-پس-دادید-میدهم-،-ایشان-چک-اول-شهریور-بنده-را-بعد-از-یک-هفته-مسدودی-میتواند-برگشت-بزند-و-برایم-مشکل-ایجاد-کند؟-*-لازم-است-در-این-زمان-به-دلیل-کلاهبرداری-و-عدم-انجام-قولشان-از-آنها-شکایت-کنم-؟-و-اینکه-توافقاتمان-شفاهی-بوده-و-من-چه-چیزی-برای-شکایت-دارم؟-خواهش-میکنم-من-را-راهنمایی-کنم.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.