×

با سلام/اگر فرزندان زنی بعد از فوت پدرشان به مادرشان وکالت برای خریدو

با سلام/اگر فرزندان زنی بعد از فوت پدرشان به مادرشان وکالت برای خریدو فروش خانه پدریشان بدهند.حالا بعد ار سالها این مادر میخواهد بدون در نظر گرفتن سهم دو دخترش تمام خانه را به نام تنها پسرش بکند.ایا راهی نیست که این دو نفر برای گرفتن حق خود اقدام کنند......خواهش میکنم برای دادن این پاسخ تمام جوانب را در نظر بگیرید ....بلکه شاید راهی برای زنده کردن حق ایشان باشد...ممنون

با-سلام/اگر-فرزندان-زنی-بعد-از-فوت-پدرشان--به-مادرشان-وکالت-برای-خریدو-فروش-خانه-پدریشان-بدهند.حالا-بعد-ار-سالها-این-مادر-میخواهد-بدون-در-نظر-گرفتن-سهم-دو-دخترش-تمام-خانه-را-به-نام-تنها-پسرش-بکند.ایا--راهی-نیست--که-این-دو-نفر-برای-گرفتن-حق-خود-اقدام-کنند......خواهش-میکنم-برای-دادن-این-پاسخ-تمام-جوانب-را-در-نظر-بگیرید-....بلکه-شاید-راهی-برای-زنده-کردن-حق-ایشان-باشد...ممنون
وکیل  با سلام از متن سوال شما مشخص نمی باشد که وکالت اعطائی به مادرتان بلا عزل می باشد یا خیر به هر حال طبق ماده 678 قانون مدنی وکالت در صورت عزل موکل - استعفای وکیل-فوت یا جنون وکیل یا موکل منتفی میگردد. وچنانچه وکالت بلا عزل باشد به موجب ماده 679 قانون مذکور حق عزل وکیل راندارد.بنابراین چنانچه وکالت شما بلاعزل نباشد میتوانید قبل از آنکه مادرتان به موجب وکالت اعطائی اقدام نماید وی را عزل نمائید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.