×

سلام ببخشید اینکه من بگویم فلانی فلان مساله را به خودمن گفته من شاهده

سلام ببخشید اینکه من بگویم فلانی فلان مساله را به خودمن گفته من شاهدهستم؟ یا اینکه من مدعی ام وباید شاهد بیاورم مثلا میگویم فلانی به خودم گفته من اختیار دارنیستم و وکیل من اختیار دار است ودیگری به من میگوید چنین نیست اومستقل است در اینجا من نیاز به شاهد دارم؟ یا نه خودم شاهدم؟ ویا اینکه دیگری که میگوید مستقل است نیاز به شاهد دارد؟

سلام-ببخشید-اینکه-من-بگویم-فلانی-فلان-مساله-را-به--خودمن-گفته-من-شاهدهستم؟-یا-اینکه-من-مدعی-ام-وباید-شاهد-بیاورم--مثلا-میگویم-فلانی-به-خودم-گفته-من-اختیار-دارنیستم-و-وکیل-من-اختیار-دار-است-ودیگری-به-من-میگوید-چنین-نیست--اومستقل-است-در-اینجا-من-نیاز-به-شاهد-دارم؟-یا-نه-خودم-شاهدم؟-ویا-اینکه-دیگری-که-میگوید-مستقل-است-نیاز-به-شاهد-دارد؟
agar shoma zinaf dar amri bashid va bekhahid nesbat be an shahadat bedahid nemitavanid va serfan ezharate shoma mitavanad dar hade gharine va amare estema shavad.dar shahadate bar shahed niz be nazar hamingoone ast.pas shoma ya modaei hastidya shahed

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.