×

شخصی از بنده نزد دادگاه شکایت کرده به جرم تهدید به مرگ، فحاشی و افترا

شخصی از بنده نزد دادگاه شکایت کرده به جرم تهدید به مرگ، فحاشی و افترا و تهمت و کتک کاری. جواب پزشکی قانونی این بود که هیچ آسیبی مشاهده نشده و شاکی سالم و تندرست است. شاکی همچنین صدایی به عنوان مدرک به دادگاه داده و ادعا کرده که صدای من است. ابتدا بازپرس مرا خواست. پیش بازپرس تمامی اتهامات را رد کرده و همچنین نوشتم صدای من نیست و شاهد دارم و اسامی شهود را با آدرس محل سکونت نوشتم. همچنین استشهاد محلی را که خودم از محل حادثه تهیه کرده بودم در پرونده گذاشتم. در استشهاد محلی 6 تا از همسایه تایید کردند که هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاده. در جلسه بعدی دادگاه من و شاکی احضار شدیم. شاکی هیچ شاهدی نداشت و تنها مدرکش صدا بود. ولی من شاهد داشتم ولی بازپرس گفت لازم نیست و شاهدهای من را احضار نکرد و من دوباره تمامی اتهامات را رد کردم. 20 روز پیش بازپرس من را دوباره احضار کرد من دو شاهد مرد بردم چون در برگه احضاریه نوشته بود برای دفاع از خود بیام دادگاه. به بازپرس گفتم شاهد های من اینجا هستن برای شهادت دادن ولی دوباره گفت لازم نیست. فقط دوباره از من پرسید صدای من است یا نه و من گفتم صدای من نیست. برگه ای به من داد که امضا کنم و فقط سه خط جای خالی داشت و گفت آخرین دفاع را بنویس. در این برگه مشخصات بنده نوشته بود و آدرس محل سکونتم و باقیش دست خط بازپرس بود که خوانا نبود. لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم و اصلا این برگ آخری چی بود که امضا کردم.

شخصی-از-بنده-نزد-دادگاه-شکایت-کرده-به-جرم-تهدید-به-مرگ،-فحاشی-و-افترا-و-تهمت-و-کتک-کاری.-جواب-پزشکی-قانونی-این-بود-که-هیچ-آسیبی-مشاهده-نشده-و-شاکی-سالم-و-تندرست-است.-شاکی-همچنین-صدایی-به-عنوان-مدرک-به-دادگاه-داده-و-ادعا-کرده-که-صدای-من-است.-ابتدا-بازپرس-مرا-خواست.-پیش-بازپرس-تمامی-اتهامات-را-رد-کرده-و-همچنین-نوشتم-صدای-من-نیست-و-شاهد-دارم-و-اسامی-شهود-را-با-آدرس-محل-سکونت-نوشتم.-همچنین-استشهاد-محلی-را-که-خودم-از-محل-حادثه-تهیه-کرده-بودم-در-پرونده-گذاشتم.-در-استشهاد-محلی--6-تا-از-همسایه-تایید-کردند-که-هیچ-حادثه-ای-اتفاق-نیفتاده.-در-جلسه-بعدی-دادگاه-من-و-شاکی-احضار-شدیم.-شاکی-هیچ-شاهدی-نداشت-و-تنها-مدرکش-صدا-بود.-ولی-من-شاهد-داشتم--ولی-بازپرس-گفت-لازم-نیست-و-شاهدهای-من-را-احضار-نکرد-و-من-دوباره-تمامی-اتهامات-را-رد-کردم.-20-روز-پیش-بازپرس-من-را-دوباره-احضار-کرد-من-دو-شاهد-مرد-بردم-چون-در-برگه-احضاریه-نوشته-بود-برای-دفاع-از-خود-بیام-دادگاه.-به-بازپرس-گفتم-شاهد-های-من-اینجا-هستن-برای-شهادت-دادن-ولی-دوباره-گفت-لازم-نیست.-فقط-دوباره-از-من-پرسید-صدای-من-است-یا-نه-و-من-گفتم-صدای-من-نیست.-برگه-ای-به-من-داد-که-امضا-کنم-و-فقط-سه-خط-جای--خالی-داشت-و-گفت-آخرین-دفاع-را-بنویس.-در-این-برگه-مشخصات-بنده-نوشته-بود-و-آدرس-محل-سکونتم-و-باقیش-دست-خط-بازپرس-بود-که-خوانا-نبود.-لطفا-راهنمایی-کنید-که-چکار-کنم-و-اصلا-این-برگ-آخری-چی-بود-که-امضا-کردم.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.