×

با سلام من با زنم طی توافقی که با همدیگه داشتیم تصمیم به طلاق توافقی

با سلام من با زنم طی توافقی که با همدیگه داشتیم تصمیم به طلاق توافقی گرفتیم و پس از ارائه دادخواست و انجام مراحل مشاوره سرانجام در دادگاه حاضر شده و رای دادگاه مبنی بر گواهی عدم امکان سازش صادر شده و چند روز بعد به همراه زنم به دادگاه مراجعه کرده و رای دادگاه به هر دوی ما ابلاغ شد و گفته شد به مدت 3 ماه فرصت داریم به یک محضر مراجعه نموده تا نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام شود توافق بین ما که در رای دادگاه هم ذکر شده مبنی بر بخشش مهریه و اجرت المثل و نفقه از طرف زن بوده و در ازای اون اینجانب تعهد نموده تا یک دستگاه آپارتمان با مشخصات ارائه شده را به ایشان انتقال بدهم که من هم طبق رای دادگاه اقدام نموده و سند آپارتمان را به نام ایشان انتقال داده ام و راجع به فرزند هم نزد پدر بوده و آخر هفته ها پیش مادر و درخصوص جهیزیه هم از آنجایی که کلیه جهیزیه توسط اینجانب خریداری شده بود در رای آمده جهیزیه را نمیخواهم. در حال حاضر که رای دادگاه به هر دوی ما ابلاغ شده و طی این مدت سه ماهه باید به محضر برای صدور صیغه طلاق بریم متاسفانه زنم زده زیر حرفاش و میگه من محضر نمیام و میخوام وکیل بگیرم بابت اینکه من مهریه ام را میخوام و نمیخوام ببخشم. سوالم اینه آیا در چنین شرایطی که رای دادگاه مبنی بر گواهی عدم امکان سازش صادر شده و حتی در رای دادگاه ذکر شده زوجین حق رجوع به مابذل و حق اعتراض نسبت به رای صادره را از خود صلب و ساقط نمودند آیا از لحاظ قانونی زنم میتونه بگه محضر نمیام و برای گرفتن مهریه مجددا میخواد اقدام کنه؟ در چنین شرایطی من چه اقدامی میتونم انجام بدم و آیا میتونم خودم به تنهایی به محضر مراجعه کنم؟ لطفاً در این زمینه به من مشاوره بدهید تا از این سردرگمی در بیام. با تشکر فراوان

با-سلام
من-با-زنم-طی-توافقی-که-با-همدیگه-داشتیم-تصمیم-به-طلاق-توافقی-گرفتیم-و-پس-از-ارائه-دادخواست-و-انجام-مراحل-مشاوره-سرانجام-در-دادگاه-حاضر-شده-و-رای-دادگاه-مبنی-بر-گواهی-عدم-امکان-سازش-صادر-شده-و-چند-روز-بعد-به-همراه-زنم-به-دادگاه-مراجعه-کرده-و-رای-دادگاه-به-هر-دوی-ما-ابلاغ-شد-و-گفته-شد-به-مدت-3-ماه-فرصت-داریم-به-یک-محضر-مراجعه-نموده-تا-نسبت-به-اجرای-صیغه-طلاق-اقدام-شود
توافق-بین-ما-که-در-رای-دادگاه-هم-ذکر-شده-مبنی-بر-بخشش-مهریه-و-اجرت-المثل-و-نفقه-از-طرف-زن-بوده-و-در-ازای-اون-اینجانب-تعهد-نموده-تا-یک-دستگاه-آپارتمان-با-مشخصات-ارائه-شده-را-به-ایشان-انتقال-بدهم-که-من-هم-طبق-رای-دادگاه-اقدام-نموده-و-سند-آپارتمان-را-به-نام-ایشان-انتقال-داده-ام-و-راجع-به-فرزند-هم-نزد-پدر-بوده-و-آخر-هفته-ها-پیش-مادر-و-درخصوص-جهیزیه-هم-از-آنجایی-که-کلیه-جهیزیه-توسط-اینجانب-خریداری-شده-بود-در-رای-آمده-جهیزیه-را-نمیخواهم.
در-حال-حاضر-که-رای-دادگاه-به-هر-دوی-ما-ابلاغ-شده-و-طی-این-مدت-سه-ماهه-باید-به-محضر-برای-صدور-صیغه-طلاق-بریم-متاسفانه-زنم-زده-زیر-حرفاش-و-میگه-من-محضر-نمیام-و-میخوام-وکیل-بگیرم-بابت-اینکه-من-مهریه-ام-را-میخوام-و-نمیخوام-ببخشم.
سوالم-اینه-آیا-در-چنین-شرایطی-که-رای-دادگاه-مبنی-بر-گواهی-عدم-امکان-سازش-صادر-شده-و-حتی-در-رای-دادگاه-ذکر-شده-زوجین-حق-رجوع-به-مابذل-و-حق-اعتراض-نسبت-به-رای-صادره-را-از-خود-صلب-و-ساقط-نمودند-آیا-از-لحاظ-قانونی-زنم-میتونه-بگه-محضر-نمیام-و-برای-گرفتن-مهریه-مجددا-میخواد-اقدام-کنه؟
در-چنین-شرایطی-من-چه-اقدامی-میتونم-انجام-بدم-و-آیا-میتونم-خودم-به-تنهایی-به-محضر-مراجعه-کنم؟
لطفاً-در-این-زمینه-به-من-مشاوره-بدهید-تا-از-این-سردرگمی-در-بیام.
با-تشکر-فراوان

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.