×

سلام ملکی داریم و میراث فرهنگی به دلیل ویژگی معماری ملی و تاریخی بنا

سلام ملکی داریم و میراث فرهنگی به دلیل ویژگی معماری ملی و تاریخی بنا که درنامه خود نوشته واجد ارزش دانسته لذا اجازه تخریب و نوسازی نمیدهد. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید چکار باید انجام دهم

سلام
ملکی-داریم-و-میراث-فرهنگی-به-دلیل-ویژگی-معماری-ملی-و-تاریخی-بنا-که-درنامه-خود-نوشته-واجد-ارزش-دانسته-لذا-اجازه-تخریب-و-نوسازی-نمیدهد.
ممنون-میشوم-راهنمایی-بفرمایید-چکار-باید-انجام-دهم

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.