×

سلام لطفا میزان درصد دیه متعلقه در مورد شکستگی ناحیه چانه استخوان فک

سلام لطفا میزان درصد دیه متعلقه در مورد شکستگی ناحیه چانه استخوان فک تحتانی چپ وشکستگی قاعده زائده لقمه ای همان استخوان رادرصانحه تصادف را می فرمایید؟

سلام-لطفا--میزان-درصد-دیه-متعلقه-در-مورد-شکستگی-ناحیه-چانه-استخوان-فک-تحتانی-چپ-وشکستگی-قاعده-زائده-لقمه-ای-همان-استخوان-رادرصانحه-تصادف-را-می-فرمایید؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.