×

سلام من زمینی را با شخصی بصورت وکالتی خریداری نمودم پس از آن متوجه ش

سلام من زمینی را با شخصی بصورت وکالتی خریداری نمودم پس از آن متوجه شدیم که به چند نفر دیگر بعد از ما مجدد فروخته شده؛ شریک من مبایعه نامه ایی بدون ذکر نام من تنظیم نموده و با استفاده از آن به دادگاه شکایت کرده و تقاضای ابطال معامله برای خریداران بعدی نموده است. با توجه به این که شریک من در دادخواستش به دادگاه ادعای 6 دانگ کرده و من وکالت نامه ی بلا عزل برای 3 دانگ زمین دارم آیا حقی از اینجانب ضایع خواهد شد.

سلام
من-زمینی-را-با-شخصی-بصورت-وکالتی--خریداری-نمودم-پس-از-آن-متوجه-شدیم-که-به-چند-نفر-دیگر-بعد-از-ما-مجدد-فروخته-شده؛-شریک-من-مبایعه-نامه-ایی-بدون-ذکر-نام-من-تنظیم-نموده-و-با-استفاده-از-آن-به-دادگاه-شکایت-کرده-و-تقاضای-ابطال-معامله-برای-خریداران-بعدی-نموده-است.-با-توجه-به-این-که-شریک-من-در-دادخواستش-به-دادگاه-ادعای-6-دانگ-کرده-و-من-وکالت-نامه-ی-بلا-عزل-برای-3-دانگ-زمین-دارم-آیا-حقی-از-اینجانب-ضایع-خواهد-شد.
با سلام. حتماً اطلاع دارید که وکالتنامه، نمی تواند به تنهایی اثبات مالکیت کند.بل در مواردی نادر، ممکن است قرینه ای بر وقوع عقد تملیکی باشد که این،با اضافه شدن سایر قرائن و حتا دلایل،ممکن است. پس چنانچه دلایلی دیگر بر مالکیت خود نداشته باشید،به احتمال زیاد حق تان ضایع خواهد شد. یا اصولاً حقی برایتان قابل فرض نیست که در معرض تضییع باشد.توصیه می شود در جمع آوری دلایل وقوع عقد تلاش کنید و پس از جمع آوری آن، دلایل را به وکیل ارائه دهید تا میزان ارزش آن را سنجیده و وارد عمل شود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.