×

با عرض سلام اینجانب صاحب 4 دانگ مشاع از ملکی (قید شده در سند باغ و سا

با عرض سلام اینجانب صاحب 4 دانگ مشاع از ملکی (قید شده در سند باغ و ساختمان) به مساحت 1000 متر مربع هستم. از انجایی که مالک دو دانگ دیگر در این ملک سکونت داره و حدود 30 سال از سکونت ایشان گذشته و حاضر به همکاری جهت فروش ملک نیستند، بنده قصد افراز ملک یا در اخد گواهی عدم افراز دارم. درخواست خود را به اداره ثبت مربوطه ارائه دادم و آنها هم پرونده را به شهرداری ارجاع دادند و شهرداری گفته برای این منظور باید با حضور همه مالکان پرونده الکترونیک تشکیل شود در حالیکه یکی از شرکا حاضر به همکاری نیست. ضمنا دادگاه هم بدون گواهی عدم افراز دادخواست را جهت فروش ملک مشاع ثبت نمی کند. لطفا راهنمایی بفرمایید.

با-عرض-سلام
اینجانب-صاحب-4-دانگ-مشاع-از-ملکی-(قید-شده-در-سند-باغ-و-ساختمان)-به-مساحت-1000-متر-مربع-هستم.-از-انجایی-که-مالک-دو-دانگ-دیگر-در-این-ملک-سکونت-داره-و-حدود-30-سال-از-سکونت-ایشان-گذشته-و-حاضر-به-همکاری-جهت-فروش-ملک-نیستند،-بنده-قصد-افراز-ملک-یا-در-اخد-گواهی-عدم-افراز-دارم.-درخواست-خود-را-به-اداره-ثبت-مربوطه-ارائه-دادم-و-آنها-هم-پرونده-را-به-شهرداری-ارجاع-دادند-و-شهرداری-گفته-برای-این-منظور-باید-با-حضور-همه-مالکان-پرونده-الکترونیک-تشکیل-شود-در-حالیکه-یکی-از-شرکا-حاضر-به-همکاری-نیست.-ضمنا-دادگاه-هم-بدون-گواهی-عدم-افراز-دادخواست-را-جهت-فروش-ملک-مشاع-ثبت-نمی-کند.-لطفا-راهنمایی-بفرمایید.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.