×

به نام خدا با سلام و عرض احترام بنده زمین نیمه ساختی خریده ام که مالک

به نام خدا با سلام و عرض احترام بنده زمین نیمه ساختی خریده ام که مالک قبلی جهت احداث هتل آپارتمان هزینه های شهرداری راپرداخت کرده و فونداسیون ان را نیز پیاده کرده بود و به علت مشکلات مالی اقدام به فروش ان نمود.بنده هم زمین فوق را با ان شرایط از ایشان خریداری کردم .فروشنده مدعی بود که هزینه های شهرداری و مهندسین کامل پرداخت شده و برای ادامه کار هزینه ای ندارد و اگر هم داشته باشد مبلغی کم حدود سه میلیون بابت تغییر کاربری باید پرداخت کنم و طبق گفته ایشان در مبایعه نامه هم ذکر شد هزینه های تغییر کاربری و شهرداری به عهده خریدار است بنده هم قبول کردم و مبلغی را بیعانه دادم و قرار شد تا دو ماه دیگر برای انتقال سند به دفترخانه مراجعه نماییم که طی این زمان وقتی به شهرداری مراجعه نمودم متوجه شدم هزینه حدود شصت میلیون تومان میشود و قسد فسق معامله را داشتم اما فروشنده بخاطر اینکه من معامله را فسخ نکنم قبول کردند هزینه های قبلی را که بابت هتل آپارتمان به شهرداری داده بودند را به نام من واگزار کنند و من هم قبول کردم ولی دیگر این موضوع را در مبایعه نامه قید نکردیم . زیرا پس از انتقال سند بنام بنده شهرداری از فروشنده رسیدی گرفت که کلیه هزینه های قبلی را که بابت شهرداری و تغییر پروانه بوده را به نام بنده واگزار نموده . سپس من هم پروانه جدید دریافت کردم و مشغول ساخت این ساختمان روی همان فنداسیون با کاربری جدید شدم . حال پس از نه ماه فروشنده از شهرداری ان رسید انتقال هزینه ها را دریافت کرده و طبق توضیحات مبایعه نامه ( هزینه های تغییر کاربری و شهرداری به عهده خریدار است ) علیه بنده شکایت کرده و ادعای مطالبه وجه نموده است. سوال اول : طبق توضیحات بالا آیا فروشنده میتواند چنین ادعایی کند؟ سوال دوم : طبق توضیحات بالا وقتی سند بنام خریدار انتقال میابد آیا شرط مبایعه نامه همچنان برقرار است؟ سوال سوم : شهود و مشاورین املاک گواه هستند که فروشنده با این ادعا که هزینه شهرداری را پرداخت کرده ملک مورد نظر را به من فروخته ایا این موضوع بر حقانیت من کفایت میکند؟ بطور کلی شما چه پیشنهادی به بنده میکنید. از قبل بابت راهنمایی و مساعدت شما بسیار سپاسگذارم.

به-نام-خدا
با-سلام-و-عرض-احترام
بنده-زمین-نیمه-ساختی-خریده-ام-که-مالک-قبلی-جهت-احداث-هتل-آپارتمان-هزینه-های-شهرداری-راپرداخت-کرده-و-فونداسیون-ان-را-نیز-پیاده-کرده-بود-و-به-علت-مشکلات-مالی-اقدام-به-فروش-ان-نمود.بنده-هم-زمین-فوق-را-با-ان-شرایط-از-ایشان-خریداری-کردم-.فروشنده-مدعی-بود-که-هزینه-های-شهرداری-و-مهندسین-کامل-پرداخت-شده-و-برای-ادامه-کار-هزینه-ای-ندارد-و-اگر-هم-داشته-باشد-مبلغی-کم-حدود-سه-میلیون-بابت-تغییر-کاربری-باید-پرداخت-کنم-و-طبق-گفته-ایشان-در-مبایعه-نامه-هم-ذکر-شد-هزینه-های-تغییر-کاربری-و-شهرداری-به-عهده-خریدار-است-بنده-هم-قبول-کردم-و-مبلغی-را-بیعانه-دادم-و-قرار-شد-تا-دو-ماه-دیگر-برای-انتقال-سند-به-دفترخانه-مراجعه-نماییم-که-طی-این-زمان-وقتی-به-شهرداری-مراجعه-نمودم-متوجه-شدم-هزینه-حدود-شصت-میلیون-تومان-میشود-و-قسد-فسق-معامله-را-داشتم-اما-فروشنده-بخاطر-اینکه-من-معامله-را-فسخ-نکنم-قبول-کردند-هزینه-های-قبلی-را-که-بابت-هتل-آپارتمان-به-شهرداری-داده-بودند-را-به-نام-من-واگزار-کنند--و-من-هم-قبول-کردم-ولی-دیگر-این-موضوع-را-در-مبایعه-نامه-قید-نکردیم-.-زیرا-پس-از-انتقال-سند-بنام-بنده-شهرداری-از-فروشنده-رسیدی-گرفت-که-کلیه-هزینه-های-قبلی-را-که-بابت-شهرداری-و-تغییر-پروانه-بوده-را-به-نام-بنده-واگزار-نموده-.-سپس-من-هم-پروانه-جدید-دریافت-کردم-و-مشغول-ساخت-این-ساختمان-روی-همان-فنداسیون-با-کاربری-جدید-شدم-.-حال-پس-از-نه-ماه-فروشنده-از-شهرداری-ان-رسید-انتقال-هزینه-ها-را-دریافت-کرده-و-طبق-توضیحات-مبایعه-نامه-(-هزینه-های-تغییر-کاربری-و-شهرداری-به-عهده-خریدار-است-)-علیه-بنده-شکایت-کرده-و-ادعای-مطالبه-وجه-نموده-است.
سوال-اول-:-طبق-توضیحات-بالا-آیا-فروشنده-میتواند-چنین-ادعایی-کند؟
سوال-دوم-:-طبق-توضیحات-بالا--وقتی-سند-بنام-خریدار-انتقال-میابد-آیا-شرط-مبایعه-نامه-همچنان-برقرار-است؟
سوال-سوم-:--شهود-و-مشاورین-املاک-گواه-هستند-که-فروشنده-با-این-ادعا-که-هزینه-شهرداری-را-پرداخت-کرده-ملک-مورد-نظر-را-به-من-فروخته-ایا-این-موضوع-بر-حقانیت-من-کفایت-میکند؟
بطور-کلی-شما-چه-پیشنهادی-به-بنده-میکنید.
-از-قبل-بابت-راهنمایی-و-مساعدت-شما-بسیار-سپاسگذارم.
اول: بله ، فروشنده می تواند این ادعا را مطرح کند و شما در مقابل باید دفاع کنید. دوم: با انتقال سند ، شرط از بین نمی رود ولی انتقال می تواند اماره و نشانه ای بر انجام شرط تلقی گردد. سوم: بله ، می توانید به استناد شهادت مشاور املاک و شهود ، آنچه که در واقع اتفاق افتاده است را اثبات نمایید. پیشنهاد دیگری به ذهن اینجانب خطور نمی کند جز اینکه در مقابل ادعای فروشنده ، با ارائه ی دلایل و مدارک و شهودی که دارید به دادگاه ، آنچه در واقع اتفاق افتاده است و حقانیت خود را اثبات نمایید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.