×

سلام. حدود 9 ماه است که عقد کردم .بنده و همسرم هر دو کارمند رسمی یک ا

سلام. حدود 9 ماه است که عقد کردم .بنده و همسرم هر دو کارمند رسمی یک اداره هستیم. خانواده همسرم ساکن تهران بوده و همسربنده همراه با خانواده خواهرش در شهرستانی که بنده با خانواده ام ساکن هستیم ،زندگی می کند. شرایط ضمن عقد زیر را بنده قبول کردم (البته شرایط در محضر خوانده نشدن و فقط نوشته شده وگفتند امضا کنید. در صورت نیاز توضیح کامل خواهم داد.) 1-حق انتخاب محل سکونت 2- حق ادامه تحصیل 3- حق کار در دوایر دولتی برای زوجه می باشد. لازم به ذکر است که متاسفانه کلمه با توجه به شرایط و ... در شرایط شمن عقد گنجانده نشده است. هم اکنون همسر بنده از شرط محل سکونت سو استفاده کرده و عنوان می کند یا باید به تهران برویم یا جدا شویم. نکته حائز اهمیت این است که ادراه باتوجه به پیگیرهای مکرر، باانتقالی هیچیک از ما دونفر موافقت نمی کند. بنده در حال حاضر دارای موقعیت شغلی خوب ،یک واحد مسکونی و ماشین در شهرستان محل اقامتم می باشم. بزرگتر ها و آشنایانی که از جریان با خبر هستن میگویند اینها بهانه گیری است و ایشان زن زندگی نیست. ایشان بسیار حساس ،مغرور و لجباز هستن . سئوال بنده : در صورتی که کاربه دادگاه بکشد وضعیت بنده چگونه خواهد بود.

سلام.
حدود-9-ماه-است-که-عقد-کردم-.بنده-و-همسرم-هر-دو-کارمند-رسمی-یک-اداره-هستیم.-خانواده-همسرم-ساکن-تهران-بوده-و-همسربنده-همراه-با-خانواده-خواهرش--در-شهرستانی-که-بنده-با-خانواده-ام-ساکن-هستیم-،زندگی-می-کند.
شرایط-ضمن-عقد-زیر-را-بنده-قبول-کردم-(البته-شرایط-در-محضر-خوانده-نشدن-و-فقط-نوشته-شده-وگفتند-امضا-کنید.-در-صورت-نیاز-توضیح-کامل-خواهم-داد.)
1-حق-انتخاب-محل-سکونت-2--حق-ادامه-تحصیل---3--حق-کار-در-دوایر-دولتی----برای-زوجه-می-باشد.-
لازم-به-ذکر-است-که-متاسفانه-کلمه-با-توجه-به-شرایط-و-...-در-شرایط-شمن-عقد-گنجانده-نشده-است.-هم-اکنون-همسر-بنده-از-شرط-محل-سکونت-سو-استفاده-کرده-و-عنوان-می-کند-یا-باید-به-تهران-برویم-یا-جدا-شویم.-نکته-حائز-اهمیت-این-است-که-ادراه-باتوجه-به-پیگیرهای-مکرر،-باانتقالی-هیچیک-از-ما-دونفر-موافقت-نمی-کند.
بنده-در-حال-حاضر-دارای-موقعیت-شغلی-خوب-،یک-واحد-مسکونی-و-ماشین-در-شهرستان-محل-اقامتم-می-باشم.
بزرگتر-ها-و-آشنایانی-که-از-جریان-با-خبر-هستن-میگویند-اینها-بهانه-گیری-است-و-ایشان-زن-زندگی-نیست.-ایشان-بسیار-حساس-،مغرور-و-لجباز-هستن-.
سئوال-بنده-:-در-صورتی-که-کاربه-دادگاه-بکشد-وضعیت-بنده-چگونه-خواهد-بود.
با سلام به موجب ماده 1119قانون مدنی طرفین عقد می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. شروط همسر شما اگر در سند نوشته شده است از اعتبار برخوردار است و نیازی به قرائت آن در زمان اجرای صیغه عقد نکاح ندارد .به نظر همسر شما از چیزی دلخور است .که بایستی توجیه شود و چنانچه نیاز به عذر خواهی است حتما این حلال مشکلات را آزمایش کنید . اگر میسر است برای یک مدت محل سکونت را از محل اشتغال جداکنید و بعد از پایان کار به تهران بیایید و الا او می تواند با اخذ کل حقوق از شما تمکین نکند و دعوی تمکین شما رد میشود و با استناد به ترک زندگی خانوادگی به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یکسال از سوی شما با تمام حق و حقوق طلاق بگیرد و یا با استناد به نپرداختن نفقه و اثبات آن در محکمه و عدم پرداخت شما در دادگاه پس از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه با حق و حقوق طلاق بگیرد . شاید طلاق می خواهد با مذاکره از طریق توافقی با بذل حقوق (از سوی زوجه) طلاق توافقی بگیرید .قبل از هر اقدام از طریق کدخدامنشی سعی در حل مشکل نمایید .در نهایت راهی جز موارد فوق باقی نمی ماند.موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.