×

با سلام احترامأ ملک اینجانب توسط یک بانک دولتی توسط یک بیع نامه عادی

با سلام احترامأ ملک اینجانب توسط یک بانک دولتی توسط یک بیع نامه عادی بفروش رسیده است .ملک مزبور بواسطه تضمین یک بدهی در رهن بانک بوده است .واینجانب به بانک مزبور یک وکالت داده ام که در باره حق بانک درفروش ملک با بانک اختلاف دارم .سوال بنده این است که ورای اینکه بانک حق فروش در وکالت نامه داشته یا در نداشته ایا می توانم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم با این عنوان که بانک با این عمل مرتکب خلاف شده و باید طبق عرف ورویه وهمچنین در راستای نطر شورا ی نگهبان در عدم تملک وثایق با ارزش یشتر از بدهی عمل نکرده و بانک می بایست مزایده برگزار می کردوبعد از مزایده با برنده ان مبایع نامه می نوشت ویا اینکه یعد از صدور اجراییه ملک را به تملک خود در می اورد وبعد از ان می فروخت . با بعضی از وکلا که مشورت کردم می گویند این یک دعوای ترافعی است ودر صلاحیت دیوان نیست ولی بنده قانع نمی شوم استدلال بنده این است که دادخواست اینجانب اصلأ به محتوای حقوی قراداد وروابط من با بانک ربط ندارد بلکه دادخواست من بابت عدم رعایت تشریفات ادری لازم جهت رسیدن بانک به مطالبات خود است لطفأ راهنمایی بفرمایید .

با-سلام

احترامأ-ملک-اینجانب-توسط-یک-بانک-دولتی-توسط-یک-بیع-نامه-عادی-بفروش-رسیده-است-.ملک-مزبور-بواسطه-تضمین-یک-بدهی-در-رهن-بانک-بوده-است-.واینجانب-به-بانک-مزبور-یک-وکالت-داده-ام-که-در-باره-حق-بانک-درفروش-ملک-با-بانک-اختلاف-دارم-.سوال-بنده-این-است-که-ورای-اینکه-بانک-حق-فروش-در-وکالت-نامه-داشته-یا-در-نداشته-ایا-می-توانم-به-دیوان-عدالت-اداری-شکایت-کنم-با-این-عنوان-که-بانک-با-این-عمل-مرتکب-خلاف-شده-و-باید-طبق-عرف-ورویه-وهمچنین-در-راستای
نطر-شورا-ی-نگهبان-در-عدم-تملک-وثایق-با-ارزش-
یشتر-از-بدهی-عمل-نکرده-و-بانک-می-بایست-مزایده-برگزار-می-کردوبعد-از-مزایده-با-برنده-ان-مبایع-نامه-می-نوشت-ویا-اینکه-یعد-از-صدور-اجراییه-
ملک-را-به-تملک-خود-در-می-اورد-وبعد-از-ان-می-فروخت-.
با-بعضی-از-وکلا-که-مشورت-کردم-می-گویند-این-یک
دعوای-ترافعی-است-ودر-صلاحیت-دیوان-نیست-ولی-بنده-قانع-نمی-شوم-استدلال-بنده-این-است-
که-دادخواست-اینجانب-اصلأ-به-محتوای-حقوی-قراداد-وروابط-من-با-بانک-ربط-ندارد-بلکه-دادخواست-
من-بابت-عدم-رعایت-تشریفات--ادری-لازم-جهت-رسیدن-بانک-به-مطالبات-خود-است-لطفأ-راهنمایی
بفرمایید-.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.