×

سلام اگر از مادر طلایی به ارث برسه برای محاسبه مالیات دولتی قیمت طلای

سلام اگر از مادر طلایی به ارث برسه برای محاسبه مالیات دولتی قیمت طلای روز محاسبه میشه یا به قیمت روزی که مادر فوت کردند؟

سلام-اگر-از-مادر-طلایی-به-ارث-برسه-برای-محاسبه-مالیات-دولتی-قیمت-طلای-روز-محاسبه-میشه-یا-به-قیمت-روزی-که-مادر-فوت-کردند؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.