×

با سلام یک مجتمع 64 واحدی بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی دارای سه نفر عضو

با سلام یک مجتمع 64 واحدی بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی دارای سه نفر عضو هیئت مدیره و دو نفر بازرس و بازرس علی البدل می باشد . دو نفر از اعضا و بازرس عل البدل استعفا داده و بازرس نیز به استناد ماده 16 و 17 قانون تملک آپارتمانها اعلام انحلال هیئت مدیره و خواستار برگزاری مجمع فوق العاده مالکین نموده است ولی تنها عضو باقیمانده هیئت مدیره موضوع را قبول نداشته و اعلام می نماید می بایست سه تا پنج نفر از هیئت مدیره استعفا دهند تا منحل گردد در حالی که دو نفر فقط استعفا داده و بازرسین جز هیئت مدیره نبوده و همچنین بازرس در قانون تملک آپارتمانها وجود ندارد این در حالی است که بازرسین همزمان با سه عضو هیئت مدیره توسط مجمع مالکین انتخاب و در صورتجلسه مجمع عمومی مالکین درج گردیده است . لطفا راهنمایی بفرمایید

با-سلام-یک-مجتمع-64-واحدی-بر-اساس-صورتجلسه-مجمع-عمومی-دارای-سه-نفر-عضو-هیئت-مدیره-و-دو-نفر-بازرس-و-بازرس-علی-البدل-می-باشد-.-دو-نفر-از-اعضا-و-بازرس-عل-البدل-استعفا-داده-و-بازرس-نیز-به-استناد-ماده-16-و-17-قانون-تملک-آپارتمانها-اعلام-انحلال-هیئت-مدیره-و-خواستار-برگزاری-مجمع-فوق-العاده-مالکین-نموده-است-ولی-تنها-عضو-باقیمانده-هیئت-مدیره-موضوع-را-قبول-نداشته-و-اعلام-می-نماید-می-بایست-سه-تا-پنج-نفر-از-هیئت-مدیره-استعفا-دهند-تا-منحل-گردد-در-حالی-که-دو-نفر-فقط-استعفا-داده-و-بازرسین-جز-هیئت-مدیره-نبوده-و-همچنین-بازرس-در-قانون-تملک-آپارتمانها-وجود-ندارد-این-در-حالی-است-که-بازرسین-همزمان-با-سه-عضو-هیئت-مدیره-توسط-مجمع-مالکین-انتخاب-و-در-صورتجلسه-مجمع-عمومی-مالکین-درج-گردیده-است-.-لطفا-راهنمایی-بفرمایید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.