×

سلام سال نو شما مبارک . خواهر بنده با یک نفر ازدواج کرده یک ساله توعقد

سلام سال نو شما مبارک . خواهر بنده با یک نفر ازدواج کرده یک ساله توعقدن و حالا مشخص شده ایشان معتاد به ترامادول و تریاک هستن و کمپ رفتن ترک نکردن در ضمن ایشان قبلا هم ازدواج کردن و همسر ایشان به دلیل اعتیاد طلاق و عسر و حرج گرفتن آیا ما میتوانیم با توجه به این شرایط در دادگاه تقاضای طلاق کنیم ؟؟

سلام-سال-نو-شما-مبارک-.-خواهر-بنده-با-یک-نفر-ازدواج-کرده-یک-ساله-توعقدن-و-حالا-مشخص-شده-ایشان-معتاد-به-ترامادول-و-تریاک-هستن-و-کمپ-رفتن-ترک-نکردن-در-ضمن-ایشان-قبلا-هم-ازدواج-کردن-و-همسر-ایشان-به-دلیل-اعتیاد-طلاق-و-عسر-و-حرج-گرفتن-آیا-ما-میتوانیم-با-توجه-به-این-شرایط-در-دادگاه-تقاضای-طلاق-کنیم-؟؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.