×

با سلام. ما حدود 20 خانوار هستیم که در یک مجموعه ورزشی دولتی ساکن هستی

با سلام. ما حدود 20 خانوار هستیم که در یک مجموعه ورزشی دولتی ساکن هستیم و همه کارمند دولت و شاغل در همان محل بودند اکنون بعد از 25 مسئولین قصد بیرون کردن ساکنین را دارند و به دادگاه کارکنان دولت شکایت کرده و با توجه به اینکه بین طرفین هیچ قراردای نیست رای بر این دادند که خانه های ما سازمانی نیست. و در شکایت دیگری به دادگاه عمومی آنها رای اولیه را به تخلیه ما دادند آیا هیچ حق و حقوقی شامل ما نمیشود؟

با-سلام.-ما-حدود-20-خانوار-هستیم-که-در-یک-مجموعه-ورزشی-دولتی-ساکن-هستیم-و-همه-کارمند-دولت-و-شاغل-در-همان-محل-بودند-اکنون-بعد-از-25-مسئولین-قصد-بیرون-کردن-ساکنین-را-دارند-و-به-دادگاه-کارکنان-دولت-شکایت-کرده-و-با-توجه-به-اینکه-بین-طرفین-هیچ-قراردای-نیست-رای-بر-این-دادند-که-خانه-های-ما-سازمانی-نیست.-و-در-شکایت-دیگری-به-دادگاه-عمومی-آنها-رای-اولیه-را-به-تخلیه-ما-دادند-آیا-هیچ-حق-و-حقوقی-شامل-ما-نمیشود؟
وکیل  با سلام هیچ رابطه و علاقه حقوقی که بتواند حقی در محل برای شما قائل شد وجود ندارد با احترام به رای دادگاه محل را تخلیه نمائید .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.