×

با سلام و خسته نباشید: خواهرم بعد از طلاق مطابق رای دادنامه نهایی قرار

با سلام و خسته نباشید: خواهرم بعد از طلاق مطابق رای دادنامه نهایی قرار شد هفته ای یک بار به مدت 12 ساعت حق ملاقات با فرزند پسر 2 ساله اش را داشته باشد که متاسفانه شوهرش با آزار و اذیتهای فراوان این حق خواهرم را ضایع کرده و کار به شورای حل اختلاف کشیده شد با رضایت خواهرم قرار شد ماهی 12 ساعت خواهرم فرزندش را ملاقات کند ولی باز با آزار و اذیتهای فراوان شوهرش و نیز با پیشنهاد شورای حل اختلاف قرار شد ماهی یکبار به مدت 5 ساعت فرزندش را ببیند که متاسفانه باز هم شوهر سابقش به این تعهد هم عمل نمی کند و با شکایت خواهرم قاضی برای این بار پس از کش و قوسهای فراوان شوهر سابق خواهرم را به پرداخت ده هزار ریال محکوم نمود. والبته لازم به ذکر است در یکی از جلسات دادگاه قاضی در حضور متهم (شوهر سابق خواهرم)متاسفانه کتاب قانون را باز کرده و به راه حل نداشتن خاصی در این خصوص (حق ملاقات با فرند) اشاره کرده و این موضوع شوهرش را نسبت به رعایت نکردن تعهداتش جری تر نموده است. خواهشمند است در این خصوص برای اینکه رای دادنامه(ملاقات با فرزند) ضمانت اجرایی داشته باشد ما را راهنمایی بفرمایید. لازم به ذکر است در هنگام طلاق با رضایت خواهرم (به دلیل مشکلات مالی و بیماری مادرم و ...)وی حق نگهداری فرزند را به شوهرش داد. از لطف شما سپاسگزارم

با-سلام-و-خسته-نباشید:-خواهرم-بعد-از-طلاق-مطابق-رای-دادنامه-نهایی-قرار-شد-هفته-ای-یک-بار-به-مدت-12-ساعت-حق-ملاقات-با-فرزند-پسر-2-ساله-اش-را-داشته-باشد-که-متاسفانه-شوهرش-با-آزار-و-اذیتهای-فراوان-این-حق-خواهرم-را-ضایع-کرده-و-کار-به-شورای-حل-اختلاف-کشیده-شد-با-رضایت-خواهرم-قرار-شد-ماهی-12-ساعت-خواهرم-فرزندش-را-ملاقات-کند-ولی--باز-با-آزار-و-اذیتهای-فراوان-شوهرش-و-نیز-با-پیشنهاد-شورای-حل-اختلاف--قرار-شد-ماهی-یکبار-به-مدت-5-ساعت-فرزندش-را-ببیند-که-متاسفانه-باز-هم-شوهر-سابقش-به-این-تعهد-هم-عمل-نمی-کند-و-با-شکایت-خواهرم-قاضی-برای-این-بار-پس-از-کش-و-قوسهای-فراوان-شوهر-سابق-خواهرم-را-به-پرداخت-ده-هزار-ریال-محکوم-نمود.-والبته-لازم-به-ذکر-است-در-یکی-از-جلسات-دادگاه-قاضی-در-حضور-متهم-(شوهر-سابق-خواهرم)متاسفانه-کتاب-قانون-را-باز-کرده-و-به-راه-حل-نداشتن-خاصی-در-این-خصوص-(حق-ملاقات-با-فرند)-اشاره-کرده-و-این-موضوع-شوهرش-را-نسبت-به-رعایت-نکردن-تعهداتش-جری-تر-نموده-است.-خواهشمند-است-در-این-خصوص-برای-اینکه-رای-دادنامه(ملاقات-با-فرزند)-ضمانت-اجرایی-داشته-باشد-ما-را-راهنمایی-بفرمایید.-لازم-به-ذکر-است-در-هنگام-طلاق-با-رضایت-خواهرم-(به-دلیل-مشکلات-مالی-و-بیماری-مادرم-و-...)وی-حق-نگهداری-فرزند-را-به-شوهرش-داد.-از-لطف-شما-سپاسگزارم
با سلام شوهر خواهر شما مکلف به اجراء مفاد رای قطعی بوده و در صورت ممانعت از اجراء آن عملکرد ایشان واجد وصف مجرمانه است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.