×

در سال 1354 پدرم با رانندگی عمویم فوت نمود و از ایشان مادرم و 6 فرزند

در سال 1354 پدرم با رانندگی عمویم فوت نمود و از ایشان مادرم و 6 فرزند باقی ماند که یکنفر کبیر و باقی صغیر بودیم .بعد از تنها 40 روز ساختمانی را که به نام مرحوم پدرم بود را فروختند در صورتی که هنوز انحصار وراثت نشده بوده و وکیل عمویم از دادگاه ان زمان درخواست نموده با توجه به اینکه طبق قانون نهایتا جد پدری ولی قهری خواهد شد و زمان بر میباشد لطفا اجازه فروش ملک مرحوم را صادر نمایید به لحاظ وضعیت بد معیشت صغار و به این صورت توانستند ملک پدریمان را که در سیدخندان بوده انزمان به مبلغ 950000 تومان بفروشند....لذا بعد از صدور قیم نامه به نام جد پدریمان از دادگاه (8 ماه بعد) جد پدری ما تنها بعد از 7 روز وکالت تام به عمویم داده و ایشان هر چی ملک دیگری بوده فروخته اند و یک ملک هم در اراک بوده که حتی بعد از فوت پدرشان با همان وکالت فروختند با توجه به اینکه وکالتنامه بعد از فوت باطل میشود تنها برگ برنده ما همین هست که میتوانیم از ایشان شکایت کنیم....حال با توجه به اینکه ملک اراک در پاییز 1358 فروخته شده و تنها مدرکی که دست ماست همان بنچاق خرید مرحوم پدرمان هست و خوشبختانه در همان محضر که پدرم اقدام به خرید نمودند عمویم نیز همان جا فروختند اما مبایعه نامه فروش ایشان را ما نداریم . درضمن جد پدری در سال 57 فوت نموده و چون در روستا دفن شده و شناسنامه ایشان غول کشیده نشده بوده ایشان توانستند با شناسنامه و جایگزین کردن فردی به جای ایشان ملک مورد نظر را بفروشند البته با درخواست ما صغار شورای روستا گواهی فوت ایشان را که در سال 57 بوده را صادر نموده در صورتی که ایشان سال 58 فروختند...حال سوال بنده:1- در مورد ملک سیدخندان به چه صورت میتوان از ثبت قلهک درخواست مدارک فروش و خلاصخ معامله را نمود و تنها پلاک ثبتی ملک موجود است..و چه دادخواستی باید بنویسیم...2-در مورد ملک اراک هم به همین صورت به جه صورت میتوان درخواست مدارک فروش و خلاصه معامله کرد و ایا میتوان هر دو را در مجتمه شهید مفتح تهران شهر زیبا درخواست نمود و چه دادخواستی باید تقدیم دادگاه نماییم....3- اگر بخواهیم برای انجام این شکایات مزاحم شما شویم به چه صورت با شما صحبت نماییم.......با تشکر فراوان

در-سال-1354-پدرم-با-رانندگی-عمویم-فوت-نمود-و-از-ایشان-مادرم-و-6-فرزند-باقی-ماند-که-یکنفر-کبیر-و-باقی-صغیر-بودیم-.بعد-از-تنها-40-روز-ساختمانی-را-که-به-نام-مرحوم-پدرم-بود-را-فروختند-در-صورتی-که-هنوز-انحصار-وراثت-نشده-بوده-و-وکیل-عمویم-از-دادگاه-ان-زمان-درخواست-نموده-با-توجه-به-اینکه-طبق-قانون-نهایتا-جد-پدری-ولی-قهری-خواهد-شد-و-زمان-بر-میباشد-لطفا-اجازه-فروش-ملک-مرحوم-را-صادر-نمایید-به-لحاظ-وضعیت-بد-معیشت-صغار-و-به-این-صورت-توانستند-ملک-پدریمان-را--که-در-سیدخندان-بوده-انزمان-به-مبلغ-950000-تومان-بفروشند....لذا-بعد-از-صدور-قیم-نامه-به-نام-جد-پدریمان-از-دادگاه-(8-ماه-بعد)-جد-پدری-ما-تنها-بعد-از-7-روز-وکالت-تام-به-عمویم-داده-و-ایشان-هر-چی-ملک-دیگری-بوده-فروخته-اند-و-یک-ملک-هم-در-اراک-بوده-که-حتی-بعد-از-فوت-پدرشان-با-همان-وکالت-فروختند-با-توجه-به-اینکه-وکالتنامه-بعد-از-فوت-باطل-میشود-تنها-برگ-برنده-ما-همین-هست-که-میتوانیم-از-ایشان-شکایت-کنیم....حال-با-توجه-به-اینکه-ملک-اراک-در-پاییز-1358-فروخته-شده-و-تنها-مدرکی-که-دست-ماست-همان-بنچاق-خرید-مرحوم-پدرمان-هست-و-خوشبختانه-در-همان-محضر-که-پدرم-اقدام-به-خرید-نمودند-عمویم-نیز-همان-جا-فروختند-اما-مبایعه-نامه-فروش-ایشان-را-ما-نداریم--.-درضمن-جد-پدری-در-سال-57-فوت-نموده-و-چون-در-روستا-دفن-شده-و-شناسنامه-ایشان-غول-کشیده-نشده-بوده-ایشان-توانستند-با-شناسنامه-و-جایگزین-کردن-فردی-به-جای-ایشان-ملک-مورد-نظر-را-بفروشند-البته-با-درخواست-ما-صغار-شورای-روستا-گواهی-فوت-ایشان-را-که-در-سال-57-بوده-را-صادر-نموده-در-صورتی-که-ایشان-سال-58-فروختند...حال-سوال-بنده:1--در-مورد-ملک-سیدخندان-به-چه-صورت-میتوان-از-ثبت-قلهک-درخواست-مدارک-فروش-و-خلاصخ-معامله-را-نمود-و-تنها-پلاک-ثبتی-ملک-موجود-است..و-چه-دادخواستی-باید-بنویسیم...2-در-مورد-ملک-اراک-هم-به-همین-صورت-به-جه-صورت-میتوان-درخواست-مدارک-فروش-و-خلاصه-معامله-کرد-و-ایا-میتوان-هر-دو-را-در-مجتمه-شهید-مفتح-تهران-شهر-زیبا-درخواست-نمود-و-چه-دادخواستی-باید-تقدیم-دادگاه-نماییم....3--اگر-بخواهیم-برای-انجام-این-شکایات-مزاحم-شما-شویم-به-چه-صورت-با-شما-صحبت-نماییم.......با-تشکر-فراوان
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.