×

با عرض سلام و ارادت و بی نهایت سپاسگزار از سایت بسیار خوب و مفیدی ک

با عرض سلام و ارادت و بی نهایت سپاسگزار از سایت بسیار خوب و مفیدی که فراهم نموده اید. یک سوال از محضر حضرتعالی دارم و اگر منت گذاشته و پاسخ آن را فوراً ارسال بفرمایید، بسیار ممنون و سپاسگزار خواهم شد: بنده در تاریخ 9/11/86 یک قطعه زمین اوقافی را طی مبایعه نامه ای نزد مشاور املاک خریداری نمودم که در آن هیچ تاریخی برای تنظیم اجاره نامه اوقاف قید نشده بود ولی خسارت تاخیر به ازای هر روز به صورت مبلغ نقدی مشخص شده بود. اکنون که در تاریخ 1/10/88 هستیم متاسفانه به دلیل مشکلاتی که فروشنده با اداره اوقاف جهت تفکیک زمین بدون کسب اجازه از اوقاف و متولی و تنظیم اجاره نامه برای خریداران قطعات برخورد نموده هنوز هیچگونه اجاره نامه ای را تنظیم ننموده است و پیگیر کارهای اداری خویش جهت جلب رضایت اداره اوقاف است. هرچند که بنده شکایتی را علیه فروشنده تنظیم نموده و طی آن خواستار فسخ قرارداد به دلیل وجود معارض قانونی گشته ام ولی موفق نشده ام، چرا که دادگاه فضولی بودن معامله و بالطبع استناد بنده به ماده 253 قانون مدنی را رد کرده و ابطال معامله را نمی پذیرد. سوال بنده اینست که در این شرایط ،طبق کدام ماده قانونی حق با فروشنده یا خریدار است و این زمان برای تنظیم اجاره نامه تا کی می تواند ادامه یابد؟ و در صورت حل مشکل و جلب موافقت اداره اوقاف برای تنظیم سند، میزان خسارت تاخیر، بر اساس مبایعه نامه موجود، از چه زمانی محاسبه می گردد؟ در ادامه سؤال، آیا بیع مال وقف که در بین مردم رایج است و منوط به نظارت استصوابی اداره اوقا است جزء معاملات فضولی است یا خیر؟ چون استدلالی وجود دارد که می گوید دراین خرید و فروش منافع ملک فروخته می شود نه مالکیت آن و این منافع در اختیار و مالکیت شخص بوده و طبق ماده 960 قانون مدنی نمی تواند از کسی سلب شود. با سپاس فراوان

با-عرض-سلام-و-ارادت

و-بی-نهایت-سپاسگزار-از-سایت-بسیار-خوب-و-مفیدی-که-فراهم-نموده-اید.-یک-سوال-از-محضر-حضرتعالی-دارم-و-اگر-منت-گذاشته-و-پاسخ-آن-را-فوراً-ارسال-بفرمایید،-بسیار-ممنون-و-سپاسگزار-خواهم-شد:

بنده-در-تاریخ-9/11/86-یک-قطعه-زمین-اوقافی-را-طی-مبایعه-نامه-ای-نزد-مشاور-املاک-خریداری-نمودم-که-در-آن-هیچ-تاریخی-برای-تنظیم-اجاره-نامه-اوقاف-قید-نشده-بود-ولی-خسارت-تاخیر-به-ازای-هر-روز-به-صورت-مبلغ-نقدی-مشخص-شده-بود.-اکنون-که-در-تاریخ-1/10/88-هستیم-متاسفانه-به-دلیل-مشکلاتی-که-فروشنده-با-اداره-اوقاف-جهت-تفکیک-زمین-بدون-کسب-اجازه-از-اوقاف-و-متولی-و-تنظیم-اجاره-نامه-برای-خریداران-قطعات-برخورد-نموده-هنوز-هیچگونه-اجاره-نامه-ای-را-تنظیم-ننموده-است-و-پیگیر-کارهای-اداری-خویش-جهت-جلب-رضایت-اداره-اوقاف-است.-هرچند-که-بنده-شکایتی-را-علیه-فروشنده-تنظیم-نموده-و-طی-آن-خواستار-فسخ-قرارداد-به-دلیل-وجود-معارض-قانونی-گشته-ام-ولی-موفق-نشده-ام،-چرا-که-دادگاه-فضولی-بودن-معامله-و-بالطبع-استناد-بنده-به-ماده-253-قانون-مدنی-را-رد-کرده-و-ابطال-معامله-را-نمی-پذیرد.
سوال-بنده-اینست-که-در-این-شرایط-،طبق-کدام-ماده-قانونی-حق-با-فروشنده-یا-خریدار-است-و--این-زمان-برای-تنظیم-اجاره-نامه-تا-کی-می-تواند-ادامه-یابد؟
و-در-صورت-حل-مشکل-و-جلب-موافقت-اداره-اوقاف-برای-تنظیم-سند،-میزان-خسارت-تاخیر،-بر-اساس-مبایعه-نامه-موجود،-از-چه-زمانی-محاسبه-می-گردد؟-

در-ادامه-سؤال،-آیا-بیع-مال-وقف-که-در-بین-مردم-رایج-است-و-منوط-به-نظارت-استصوابی-اداره-اوقا-است-جزء-معاملات-فضولی-است-یا-خیر؟-چون-استدلالی-وجود-دارد-که-می-گوید-دراین-خرید-و-فروش-منافع-ملک-فروخته-می-شود-نه-مالکیت-آن-و-این-منافع-در-اختیار-و-مالکیت-شخص-بوده-و-طبق-ماده-960-قانون-مدنی-نمی-تواند-از-کسی-سلب-شود.

با-سپاس-فراوان
وکیل  با عرض سلام:سوال کاملا مجمل نارسا و نامفهوم است.پاسخ به سوال مستلزم روشن بودن آن میباشد.به هرحال آنچه از سوال مطرح شده فهمیده میشود آنست که تعهد به اجاره منافع ملک موقوفه صورت گرفته. اگر این تعهد ازناحیه متولی وذیسمت قانونی باشد چون برای تنظیم سند زمان تعیین نشده تعیین خسارت برشرط فاقد مهلت عقلاوعرفا مقدورنبوده که قابلیت مطالبه داشته باشد مگرانکه ازطریق اظهارنامه تنظیم سند مورد مطالبه قرار گیرد. البته مطلب دیگری که از سوال فهمیده میشودباطل بودن قرارداد موردنظراست که دراین صورت براظهارنامه نیز فایده حقوقی مترتب نخواهد بود.نوع وقف خاص ویا عام بودن آن متعهد تنظیم قرارداد و نوع عقد(انتقال عین موقوفه ویامنافع آن) از سوال فهمیده نمی شود. هریک از این موارد درنتیجه حقوقی قرارداد موثر خواهد بود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.