×

با سلام من در یک شرکت خوصوصی 6 ماه مشغول به کار بودم و بابت هر ماه کار

با سلام من در یک شرکت خوصوصی 6 ماه مشغول به کار بودم و بابت هر ماه کارفرما از من و کلیه پرسنل شرکت قرارداد و تسویه حساب سفید امضا و انگشت میگرفت.ضمنا در این مدت فقط مبلغ 950 هزار به من داده و حال ادعا میکند که من تمامی مبالغ مذکور در قرار داد را گرفتم.لذا من از طریق اداره کار اقدام نمودم ولی طبق اظهارات اداره کار من نمی توانم ادعایی داشته باشم مگر اینکه بتوانم از طریق دادگستری ثابت کنم که تسویه حسابها سفید امضا بوده . لذا من از طریق دادگستری اقدام نمودم.ولی تا بحال در دادگاه حاضر نمیشود . از شما خواهشمندم راهنمایی نمایید من از چه راههایی میتوانم در دادگاه ثابت کنم تا من به دادگاه ارایه کنم موضوع شکایت بدین شرح است موضوع: ممانعت از حق-سوء استفاده از حسن نیت و اعتماد-طلب حق و حقوق قانونی متن شکایت: احتراما به موجب قرار دادهای پیوستی اینجانب مجتبی سراجی در شرکت ..... مشغول به کار بودم.متشکی عنه یار شده بالا که مدیر عامل شرکت فوق بوده از موقعیت و سادگی و حسن نیت من سوء استفاده نموده و برای هر ماه کارکرد برگه ای بعنوان تسویه حساب ماهیانه به صورت سفید امضا و اثر انگشت میگرفت و در پایان هر ماه اقلام درج شده در برگه تسویه حساب پیوستی ذکر میکرد که یعنی من ابن سنوات را اخذ نمودم در صورتی که چنین نبوده است و اگر چه من این برگه هارا امضا نمی کردم بنده را از کار اخراج می نمود.البته این شیوه کار برای تمام پرسنل شرکت اجرا شده و میشود.لذا نظر به مراتب فوق اینکه یکی از دلایل اینکه این برگه ها سفید امضا شده عدم تطبیق امضا و اثر انگشت با نوشته های مندرج در آن میباشد که در این خوصوص تقاضای کارشناسی را دارم.حال با تقدیم این شکوایه با توجه به موضوع آن تقاضای تعقیب کیفری نامبرده را مورد استدعا دارم (کل متن شکایت اینجانب این بود که از طریق دایی بنده که سروان بازنشسته نیروی انتظامی میباشد تهیه کردم) در حال حاضر پرونده در شعبه 15 بازپرسی دادگاه قضایی شماره 2 (کهندژ) میباشد/// من جلسه اول دادگاه را رفته ام ولی متشکی حاضر نشد و دادگاه از من دو نفر شاهد خواسته که در روز 1/10/88 شهود را به دادگاه می برم. تقاضای راهنمایی بیشتر را دارم

با-سلام-من-در-یک-شرکت-خوصوصی-6-ماه-مشغول-به-کار-بودم-و-بابت-هر-ماه-کارفرما-از-من-و-کلیه-پرسنل-شرکت-قرارداد-و-تسویه-حساب-سفید-امضا-و-انگشت-میگرفت.ضمنا-در-این-مدت-فقط-مبلغ-950-هزار-به-من-داده-و-حال-ادعا-میکند-که-من-تمامی-مبالغ-مذکور-در-قرار-داد-را-گرفتم.لذا-من-از-طریق-اداره-کار-اقدام-نمودم-ولی-طبق-اظهارات-اداره-کار-من-نمی-توانم-ادعایی-داشته-باشم-مگر-اینکه-بتوانم-از-طریق-دادگستری-ثابت-کنم-که-تسویه-حسابها-سفید-امضا-بوده-.-لذا-من-از-طریق-دادگستری-اقدام-نمودم.ولی-تا-بحال-در-دادگاه-حاضر-نمیشود-.-از-شما-خواهشمندم-راهنمایی-نمایید-من-از-چه-راههایی-میتوانم-در-دادگاه-ثابت-کنم-تا-من-به-دادگاه-ارایه-کنم

موضوع-شکایت-بدین-شرح-است-
موضوع:-ممانعت-از-حق-سوء-استفاده-از-حسن-نیت-و-اعتماد-طلب-حق-و-حقوق-قانونی
متن-شکایت:-احتراما-به-موجب-قرار-دادهای-پیوستی-اینجانب-مجتبی-سراجی-در-شرکت-.....-مشغول-به-کار-بودم.متشکی-عنه-یار-شده-بالا-که-مدیر-عامل-شرکت-فوق-بوده-از-موقعیت-و-سادگی-و-حسن-نیت-من-سوء-استفاده-نموده-و-برای-هر-ماه-کارکرد-برگه-ای-بعنوان-تسویه-حساب-ماهیانه-به-صورت-سفید-امضا-و-اثر-انگشت-میگرفت-و-در-پایان-هر-ماه-اقلام-درج-شده-در-برگه-تسویه-حساب-پیوستی-ذکر-میکرد-که-یعنی-من-ابن-سنوات-را-اخذ-نمودم-در-صورتی-که-چنین-نبوده-است-و-اگر-چه-من-این-برگه-هارا-امضا-نمی-کردم-بنده-را-از-کار-اخراج-می-نمود.البته-این-شیوه-کار-برای-تمام-پرسنل-شرکت-اجرا-شده-و-میشود.لذا-نظر-به-مراتب-فوق-اینکه-یکی-از-دلایل-اینکه-این-برگه-ها-سفید-امضا-شده-عدم-تطبیق-امضا-و-اثر-انگشت-با-نوشته-های-مندرج-در-آن-میباشد-که-در-این-خوصوص-تقاضای-کارشناسی-را-دارم.حال-با-تقدیم-این-شکوایه-با-توجه-به-موضوع-آن-تقاضای-تعقیب-کیفری-نامبرده-را-مورد-استدعا-دارم
(کل-متن-شکایت-اینجانب-این-بود-که-از-طریق-دایی-بنده-که-سروان-بازنشسته-نیروی-انتظامی-میباشد-تهیه-کردم)-در-حال-حاضر-پرونده-در-شعبه-15-بازپرسی-دادگاه-قضایی-شماره-2-(کهندژ)-میباشد///-من-جلسه-اول-دادگاه-را-رفته-ام-ولی-متشکی-حاضر-نشد-و-دادگاه-از-من-دو-نفر-شاهد-خواسته-که-در-روز-1/10/88-شهود-را-به-دادگاه-می-برم.-تقاضای-راهنمایی-بیشتر-را-دارم
با سلام شهود شما باید درخصوص این مطلب به صورت یکسان و قاطع شهادت دهند . از طرفی ارجاع مدارک خود را به کارشناس خط و امضا بخواهید . در صورتی که کیفر خواست صادر گردید با تقدیم دادخواست حقوقی در همان شعبه ی کیفری می توانید مبالغ مورد خواسته ی خود را مطالبه نمایید. در خصوص شهود خود دقت نمایید که به صورت هماهنگ مطالب را بیان نمایند. موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.