×

سلام خسته نباشید من مدت حدود یکسال هست که از شوهرم طلاق گرفتم قبل از ط

سلام خسته نباشید من مدت حدود یکسال هست که از شوهرم طلاق گرفتم قبل از طلاق هم تعدادی درگیری بین خانواده ما و شوهرم (بین من، برادر، پدر من با شوهر، برادرها و خواهرهای شوهر) وجود داشته که با توافق کتبی طرفین و با شرط بخشش بیش از نیمی از مهریه ام قرار شد این پرونده ها را مختومه گذاشته و دیگر پیگیری نکنیم که این توافق کتبی به امضای من و خانواده ام و شوهر و یکی از برادرانش و خواهرش باشهادت وامضای وکیل ما موجود است اما پس از گذشت یکسال خواهر شوهر سابقم پیگیر شکایت قبلی از ما شده و برادرم که به پرداخت 800000 تومان دیه محکوم شده بود دوباره درپی این شکایت به دادگاه احضار شد حال آنکه معلوم شد امضایی که شوهر سابقم از وی گرفت و به ما در آن توافق کتبی نشان داد تقلبی است آیا من میتوانم از شوهر سابقم بخاطر اغفال شکایت کنم یا اصل مبلغ مهریه را طلب کنم؟ با تشکر از راهنمایی شما

سلام-خسته-نباشید-من-مدت-حدود-یکسال-هست-که-از-شوهرم-طلاق-گرفتم-قبل-از-طلاق-هم-تعدادی-درگیری-بین-خانواده-ما-و-شوهرم-(بین-من،-برادر،-پدر-من-با-شوهر،-برادرها-و-خواهرهای--شوهر)-وجود-داشته-که-با-توافق-کتبی-طرفین-و-با-شرط-بخشش-بیش-از-نیمی-از-مهریه-ام-قرار-شد-این-پرونده-ها-را-مختومه-گذاشته-و-دیگر-پیگیری-نکنیم-که-این-توافق-کتبی-به-امضای-من-و-خانواده-ام-و-شوهر-و-یکی-از-برادرانش-و-خواهرش-باشهادت-وامضای-وکیل-ما-موجود-است-اما-پس-از-گذشت-یکسال-خواهر-شوهر-سابقم-پیگیر-شکایت-قبلی-از-ما-شده-و-برادرم-که-به-پرداخت-800000-تومان-دیه-محکوم-شده-بود-دوباره-درپی-این-شکایت-به-دادگاه-احضار-شد-حال-آنکه-معلوم-شد-امضایی-که-شوهر-سابقم-از-وی-گرفت-و-به-ما-در-آن-توافق-کتبی-نشان-داد-تقلبی-است-آیا-من-میتوانم-از-شوهر-سابقم-بخاطر-اغفال-شکایت-کنم-یا-اصل-مبلغ-مهریه-را-طلب-کنم؟-با-تشکر-از-راهنمایی-شما
وکیل  بله شما حق طرح دعوی کیفری وسپس حقوقی را دارید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.