×

با سلام.ادامه اورژانسی........... من اطلاعات زیادی در مورد اینکه کیف

با سلام.ادامه اورژانسی........... من اطلاعات زیادی در مورد اینکه کیفری هست یا حقوقی ندارم اما متن موضوع شکایت بدین شرح است موضوع: ممانعت از حق-سوء استفاده از حسن نیت و اعتماد-طلب حق و حقوق قانونی متن شکایت: احتراما به موجب قرار دادهای پیوستی اینجانب مجتبی سراجی در شرکت ..... مشغول به کار بودم.متشکی عنه یار شده بالا که مدیر عامل شرکت فوق بوده از موقعیت و سادگی و حسن نیت من سوء استفاده نموده و برای هر ماه کارکرد برگه ای بعنوان تسویه حساب ماهیانه به صورت سفید امضا و اثر انگشت میگرفت و در پایان هر ماه اقلام درج شده در برگه تسویه حساب پیوستی ذکر میکرد که یعنی من ابن سنوات را اخذ نمودم در صورتی که چنین نبوده است و اگر چه من این برگه هارا امضا نمی کردم بنده را از کار اخراج می نمود.البته این شیوه کار برای تمام پرسنل شرکت اجرا شده و میشود.لذا نظر به مراتب فوق اینکه یکی از دلایل اینکه این برگه ها سفید امضا شده عدم تطبیق امضا و اثر انگشت با نوشته های مندرج در آن میباشد که در این خوصوص تقاضای کارشناسی را دارم.حال با تقدیم این شکوایه با توجه به موضوع آن تقاضای تعقیب کیفری نامبرده را مورد استدعا دارم (کل متن شکایت اینجانب این بود که از طریق دایی بنده که سروان بازنشسته نیروی انتظامی میباشد تهیه کردم) در حال حاضر پرونده در شعبه 15 بازپرسی دادگاه قضایی شماره 2 (کهندژ) میباشد/// من جلسه اول دادگاه را رفته ام ولی متشکی حاضر نشد و دادگاه از من دو نفر شاهد خواسته که در روز 1/10/88 شهود را به دادگاه می برم. تقاضای راهنمایی بیشتر را دارم

با-سلام.ادامه-اورژانسی...........---من-اطلاعات-زیادی-در-مورد-اینکه-کیفری-هست-یا-حقوقی-ندارم-اما-متن-موضوع-شکایت-بدین-شرح-است-
موضوع:-ممانعت-از-حق-سوء-استفاده-از-حسن-نیت-و-اعتماد-طلب-حق-و-حقوق-قانونی
متن-شکایت:-احتراما-به-موجب-قرار-دادهای-پیوستی-اینجانب-مجتبی-سراجی-در-شرکت-.....-مشغول-به-کار-بودم.متشکی-عنه-یار-شده-بالا-که-مدیر-عامل-شرکت-فوق-بوده-از-موقعیت-و-سادگی-و-حسن-نیت-من-سوء-استفاده-نموده-و-برای-هر-ماه-کارکرد-برگه-ای-بعنوان-تسویه-حساب-ماهیانه-به-صورت-سفید-امضا-و-اثر-انگشت-میگرفت-و-در-پایان-هر-ماه-اقلام-درج-شده-در-برگه-تسویه-حساب-پیوستی-ذکر-میکرد-که-یعنی-من-ابن-سنوات-را-اخذ-نمودم-در-صورتی-که-چنین-نبوده-است-و-اگر-چه-من-این-برگه-هارا-امضا-نمی-کردم-بنده-را-از-کار-اخراج-می-نمود.البته-این-شیوه-کار-برای-تمام-پرسنل-شرکت-اجرا-شده-و-میشود.لذا-نظر-به-مراتب-فوق-اینکه-یکی-از-دلایل-اینکه-این-برگه-ها-سفید-امضا-شده-عدم-تطبیق-امضا-و-اثر-انگشت-با-نوشته-های-مندرج-در-آن-میباشد-که-در-این-خوصوص-تقاضای-کارشناسی-را-دارم.حال-با-تقدیم-این-شکوایه-با-توجه-به-موضوع-آن-تقاضای-تعقیب-کیفری-نامبرده-را-مورد-استدعا-دارم
(کل-متن-شکایت-اینجانب-این-بود-که-از-طریق-دایی-بنده-که-سروان-بازنشسته-نیروی-انتظامی-میباشد-تهیه-کردم)-در-حال-حاضر-پرونده-در-شعبه-15-بازپرسی-دادگاه-قضایی-شماره-2-(کهندژ)-میباشد///-من-جلسه-اول-دادگاه-را-رفته-ام-ولی-متشکی-حاضر-نشد-و-دادگاه-از-من-دو-نفر-شاهد-خواسته-که-در-روز-1/10/88-شهود-را-به-دادگاه-می-برم.-تقاضای-راهنمایی-بیشتر-را-دارم
با سلام در این مرحله راهنمایی بیشتر برای شما کاربرد ندارد زیرا در سوالات قبلی شما موارد مهم ذکر گردید. موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.