×

با سلام من و شوهرم در تاریخ 8/6/85با یکدیگر عقد ودر تاریخ 9/1/86 عروسی

با سلام من و شوهرم در تاریخ 8/6/85با یکدیگر عقد ودر تاریخ 9/1/86 عروسی نمودیم در تاریخ 11 اردیبهشت 87 درست هفت روز پس از تولد دخترمان دچار اختلاف شده ووی تقاضای طلاق نمود البته علت اصلی اختلاف ما مسئله ادامه تحصیل اینجانب در سطح عالی بود که در عقد نامه جزئ شروط عقدمان بود پس از طی روال اداری پرونده در تاریخ 4 خرداد 88 حکم قطعی عدم سازش به من ابلاغ گردید و فکر کنم در تاریخ 30 اردیبهشت به شوهرم ابلاغ گشته بود وی در تاریخ28 مرداد ماه حکم را دقیقا دو روز قبل از اتمام حق قانونی خود به دفتر خانه تحویل داده است ودر پی تقسیط مهریه من وکلیه حقوقات مادی ام می باشد دادگاه در خواست تقسیط وی را رد نموده ووی به حکم ابلاغ شده اعتراض نموده وامروز یعنی 29/9/88 جلسه دادگاه تجدید نظر مبنی بر تقسیط مهریه برگزار شد وی در عقدنامه من شغلش را کارمند فروشگاه مخابرات اعلام نموده و در در خواست تقسیط از عنوان کارگر معسر یاد نموده ودر ضمن حکم عدم سازش راکه اکنون در دفتر خانه موجود است به حال خود رها کرده 1-دفتر خانه باید چه اقدامی نماید؟ 2- اگر وی از طلاق منصرف گردد از دست من چه کاری بر می اید؟ 3_ ایا دادگاه تجدید نظر می تواند با تقسیط مهریه موافقت نماید در حالی که من اعلام نموده ام که تا تمامی حقوقاتم را نقدا پرداخت ننماید راضی به طلاق نیست؟ لازم به ذکر است که وی هیچ گونه نفقه ای به من و فرزندم نداده است ومن نیز در رابطه با گرفتن نفقه تا کنون اقدامی نکرده ام؟ 4- در صورتی که وی محکوم به پرداخت نقدی مهریه ام شود واز طلاق منصرف گردد ایا به زندان می افتد و حکم یوم الادا می خورد؟ 5- اگر دفتر خانه ملزم به دادن اخطاریه به شوهرم باشد تا چه مدتی فرصت اجرای حکم را دارد وچنانچه با تقسیط وی موافقت شود واو دوباره از اجرای طلاق سر باز زند چه حکمی برایش صادر است ومن در این صورت چه می توانم کنم؟ لطف نمایید به من هزچه زودتر اعلام نمایید که دفتر خانه اکنون و در این تاریخ چه اقدامی را باید انجام دهد؟ ومن باید چگونه این مسئله را در دفتر خانه دنبال نمایم 6- اکنون اندازه ی مقدار نفقه یک زن ویک دختر چه قدر است؟ با توجه به اینکه حدودا شوهرم ماهی 350 هزار تومن حقوق دریافت می نماید؟ با تشکر از راهنمایی شما

با-سلام-من-و-شوهرم-در-تاریخ-8/6/85با-یکدیگر-عقد-ودر-تاریخ-9/1/86-عروسی-نمودیم-در-تاریخ-11-اردیبهشت-87-درست-هفت-روز-پس-از-تولد-دخترمان-دچار-اختلاف-شده-ووی-تقاضای-طلاق-نمود-البته-علت-اصلی-اختلاف-ما-مسئله-ادامه-تحصیل-اینجانب-در-سطح-عالی-بود-که-در-عقد-نامه-جزئ-شروط-عقدمان-بود--پس-از-طی-روال-اداری-پرونده-در-تاریخ-4-خرداد-88-حکم-قطعی-عدم-سازش-به-من-ابلاغ-گردید-و-فکر-کنم-در-تاریخ-30-اردیبهشت-به-شوهرم-ابلاغ-گشته-بود-وی-در-تاریخ28-مرداد-ماه-حکم-را-دقیقا-دو-روز-قبل-از-اتمام-حق-قانونی-خود-به-دفتر-خانه--تحویل-داده-است-ودر-پی-تقسیط-مهریه-من-وکلیه-حقوقات-مادی-ام-می-باشد-دادگاه-در-خواست-تقسیط-وی-را-رد-نموده-ووی-به-حکم-ابلاغ-شده-اعتراض-نموده-وامروز-یعنی-29/9/88-جلسه-دادگاه-تجدید-نظر-مبنی-بر-تقسیط-مهریه-برگزار-شد-وی-در-عقدنامه-من-شغلش-را-کارمند-فروشگاه-مخابرات-اعلام-نموده-و-در-در-خواست-تقسیط--از-عنوان-کارگر-معسر-یاد-نموده-ودر-ضمن-حکم-عدم-سازش-راکه-اکنون-در-دفتر-خانه-موجود-است-به-حال-خود-رها-کرده-1-دفتر-خانه-باید-چه-اقدامی-نماید؟-2--اگر-وی-از-طلاق-منصرف-گردد-از-دست-من-چه-کاری-بر-می-اید؟--3_-ایا-دادگاه-تجدید-نظر-می-تواند-با-تقسیط-مهریه-موافقت-نماید-در-حالی-که-من-اعلام-نموده-ام-که-تا-تمامی-حقوقاتم-را-نقدا-پرداخت-ننماید-راضی-به-طلاق-نیست؟--لازم-به-ذکر-است-که-وی-هیچ-گونه-نفقه-ای-به-من-و-فرزندم-نداده-است-ومن-نیز-در-رابطه-با-گرفتن-نفقه-تا-کنون-اقدامی-نکرده-ام؟--4--در-صورتی-که-وی-محکوم-به-پرداخت-نقدی-مهریه-ام-شود-واز-طلاق-منصرف-گردد-ایا-به-زندان-می-افتد-و-حکم-یوم-الادا-می-خورد؟--5--اگر-دفتر-خانه-ملزم-به-دادن-اخطاریه-به-شوهرم-باشد-تا-چه-مدتی-فرصت-اجرای-حکم-را-دارد-وچنانچه-با-تقسیط-وی-موافقت-شود-واو-دوباره-از-اجرای-طلاق-سر-باز-زند-چه-حکمی-برایش-صادر-است-ومن-در-این-صورت-چه-می--توانم-کنم؟-لطف-نمایید-به-من-هزچه-زودتر-اعلام-نمایید-که-دفتر-خانه-اکنون-و-در-این-تاریخ-چه-اقدامی-را-باید-انجام-دهد؟-ومن-باید-چگونه-این-مسئله-را-در-دفتر-خانه-دنبال-نمایم-6--اکنون-اندازه-ی-مقدار-نفقه-یک-زن-ویک-دختر-چه-قدر-است؟-با-توجه-به-اینکه-حدودا-شوهرم-ماهی-350-هزار-تومن-حقوق-دریافت-می-نماید؟--با-تشکر-از-راهنمایی-شما
وکیل  دادگاه تجدیدنظر می تواند تقسیط مهریه را بپذیرد و حداقل به یک چهارم حقوق ایشان به عنوان تقسیط حکم دهد و اقدام شما و دفتر خانه بستگی به متن دادنامه ی عدم امکان سازش دارد که پیشنهاد می کنم با مدارک خود به صورت حضوری با یک وکیل مشورت نمایید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.