×

اورژانسی.........اورژانسی .......!!!!!!!! با سلام من در یک شرکت خوص

اورژانسی.........اورژانسی .......!!!!!!!! با سلام من در یک شرکت خوصوصی 6 ماه مشغول به کار بودم و بابت هر ماه کارفرما از من و کلیه پرسنل شرکت قرارداد و تسویه حساب سفید امضا و انگشت میگرفت.ضمنا در این مدت فقط مبلغ 950 هزار به من داده و حال ادعا میکند که من تمامی مبالغ مذکور در قرار داد را گرفتم.لذا من از طریق اداره کار اقدام نمودم ولی طبق اظهارات اداره کار من نمی توانم ادعایی داشته باشم مگر اینکه بتوانم از طریق دادگستری ثابت کنم که تسویه حسابها سفید امضا بوده . لذا من از طریق دادگستری اقدام نمودم.ولی تا بحال در دادگاه حاضر نمیشود . از شما خواهشمندم راهنمایی نمایید من از چه راههایی میتوانم در دادگاه ثابت کنم تا من به دادگاه ارایه کنم.درضمن پاسخ قبلی به دست من نرسید و نتوانستم بخونم و سوال دیگر اینکه هزینه وکالت جهت انجام کار اینجانب بابت این موضوع چقدر است؟

اورژانسی.........اورژانسی-.......!!!!!!!!

با-سلام-من-در-یک-شرکت-خوصوصی-6-ماه-مشغول-به-کار-بودم-و-بابت-هر-ماه-کارفرما-از-من-و-کلیه-پرسنل-شرکت-قرارداد-و-تسویه-حساب-سفید-امضا-و-انگشت-میگرفت.ضمنا-در-این-مدت-فقط-مبلغ-950-هزار-به-من-داده-و-حال-ادعا-میکند-که-من-تمامی-مبالغ-مذکور-در-قرار-داد-را-گرفتم.لذا-من-از-طریق-اداره-کار-اقدام-نمودم-ولی-طبق-اظهارات-اداره-کار-من-نمی-توانم-ادعایی-داشته-باشم-مگر-اینکه-بتوانم-از-طریق-دادگستری-ثابت-کنم-که-تسویه-حسابها-سفید-امضا-بوده-.-لذا-من-از-طریق-دادگستری-اقدام-نمودم.ولی-تا-بحال-در-دادگاه-حاضر-نمیشود-.-از-شما-خواهشمندم-راهنمایی-نمایید-من-از-چه-راههایی-میتوانم-در-دادگاه-ثابت-کنم-تا-من-به-دادگاه-ارایه-کنم.درضمن-پاسخ-قبلی-به-دست-من-نرسید-و-نتوانستم-بخونم-و-سوال-دیگر-اینکه-هزینه-وکالت-جهت-انجام-کار-اینجانب-بابت-این-موضوع-چقدر-است؟
سلام - از چه طریقی در دادگستری طرح دعوا نموده اید( کیفری یا حقوقی) ؟ تا چه مرحله ای پیش رفته اید ؟ و حق الوکاله در این خصوص توافقی است .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.