×

با عرض سلام و تشکر و ارزوی موفقیت بیشتر سوال اول دختر خانمی شکایتی

با عرض سلام و تشکر و ارزوی موفقیت بیشتر سوال اول دختر خانمی شکایتی در دادسرا کرده به عنوان اخاذی و تهدید و مزاحمت تلفنی به دلیله ضد نقض گفتن حرفها پرونده در بازپرسی منع تعقیب قرار گرفته و اختلافی بینه بازپرس پرونده با نماینده دادستان قرار گرفته که دادستات با منع تعقیب موافقت کرده حال سوالی که ایجاد میشه ایا نماینده دادستان موقعی که پرونده دسته تحقیق بوده تو بارپرسی میتوانسته دخالت کنه و حکم جلب بدونه سابقه احضار بدهد سوال دوم مامور پاسگاه در گزارش نوشته بیم فرار متهم میره ایا در موقعی که حکم قطعی بشه من میتوانم بر علیه مامور شکایت کنم سوال سوم ایا دادسرا در صورتی که شماره تلفن همراه من شاکی داده و هیچ اس ام اسی یا تلفن تهدید امیزی با شماره همراهم زده نشد میتوسته برای گرفتنه ادرس از مخابرات وارد حریم خصوصی بشه وادرس بگیره سوال چهارم به غیر شاکی که من در ارتباط بودم خواهرش و شرکتی که درش کار میکرده اونا هم بر مزاحمت تلفنی و تهدید شکایت کردند میتوان از اونا هم اعاده حثیت کنم بعنوان مفتری در پرونده ارتباط نامشروع زده نماینده دادستان دختره نامه های برای من با دست خط خودش نوشته که من خدا ترس با غیرتم و لی عشقه قبلیش اینجوری نبوده ایا من میتوانم از اونا استفاده کنم بر دفاع از خودم و بر علیه شاکی که ایشون با دیگرا ن ارتباط داشته من هدفم فقط ازدواج بوده سواله پنجم : ایا شخصی که به عنوانه افترا و تهمت شناخته میشه و شکایته اون باعثه ابرو رفتنه شخصی میشه مجازات اون کیفری یا نه اگر نه جریمه که دادگاه قرا می ده چقدره مشخصه حداقل و حداکثر

با-عرض-سلام-و-تشکر-و-ارزوی-موفقیت-بیشتر
سوال-اول-
دختر-خانمی--شکایتی-در-دادسرا-کرده-به-عنوان-اخاذی-و-تهدید-و-مزاحمت-تلفنی-به-دلیله-ضد-نقض-گفتن-حرفها-پرونده-در-بازپرسی-منع-تعقیب-قرار-گرفته---و-اختلافی-بینه--بازپرس-پرونده--با-نماینده-دادستان--قرار-گرفته--که-دادستات-با-منع-تعقیب-موافقت-کرده--حال-سوالی-که-ایجاد-میشه--ایا-نماینده-دادستان-موقعی-که-پرونده--دسته-تحقیق-بوده-تو-بارپرسی-میتوانسته-دخالت-کنه-و-حکم-جلب-بدونه-سابقه-احضار-بدهد
سوال-دوم--مامور-پاسگاه--در-گزارش-نوشته-بیم-فرار-متهم-میره--ایا-در-موقعی-که-حکم--قطعی-بشه-من-میتوانم--بر-علیه-مامور-شکایت-کنم

سوال-سوم--ایا-دادسرا-در-صورتی-که-شماره-تلفن-همراه-من-شاکی-داده-و-هیچ-اس-ام-اسی-یا-تلفن-تهدید-امیزی--با-شماره-همراهم-زده-نشد-میتوسته-برای-گرفتنه-ادرس--از-مخابرات-وارد-حریم-خصوصی-بشه-وادرس-بگیره

سوال-چهارم-به-غیر-شاکی-که-من-در-ارتباط-بودم-خواهرش-و-شرکتی-که-درش-کار-میکرده-اونا-هم-بر-مزاحمت-تلفنی-و-تهدید-شکایت-کردند-میتوان-از-اونا-هم-اعاده-حثیت-کنم-بعنوان-مفتری

در-پرونده--ارتباط-نامشروع-زده-نماینده-دادستان-دختره--نامه-های-برای-من-با-دست-خط-خودش-نوشته-که-من-خدا-ترس-با-غیرتم-و-لی-عشقه-قبلیش-اینجوری-نبوده-ایا-من-میتوانم-از-اونا-استفاده-کنم-بر-دفاع-از-خودم-و-بر-علیه-شاکی-که-ایشون-با-دیگرا-ن-ارتباط-داشته-من-هدفم-فقط-ازدواج-بوده

سواله-پنجم-:-ایا-شخصی-که-به-عنوانه--افترا-و-تهمت-شناخته-میشه-و-شکایته-اون-باعثه-ابرو-رفتنه-شخصی-میشه--مجازات-اون-کیفری-یا-نه-اگر-نه-جریمه-که-دادگاه-قرا-می-ده-چقدره-مشخصه-حداقل-و-حداکثر
وکیل  جواب اول: بله . جواب دوم: خیر. جواب سوم: بله ، گرفتن آدرس از مخابرات چه ربطی به حریم خصوصی داره؟! جواب چهارم: زمانی که حکم منع تعقیب قطعی شد ، می توانید شکایت افترا علیه شان مطرح کنید. جواب پنجم: مجازاتش از یک ماه تا یکسال حبس (بسته به نظر قاضی) و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها می باشد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.